TRANSPORTNE VESTI 1GP BATROVCI SA HRVATSKE STRANE GP BAJAKOVO LIPOVAC, NA AP E70

1GP BATROVCI SA HRVATSKE STRANE GP BAJAKOVO LIPOVAC, NA AP E70

1gp batrovci sa hrvatske strane gp bajakovo lipovac, na ap e70

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije -180 minuta. 
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.01.2020. 07:31

1GP HORGOŠ Srbija Mađarska AP A1, E75

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: 
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.01.2020. 07:30

Beograd - Obrenovac, mesto Duboko sanacija klizišta

Detalji:

Od 06.11.2019. godine izvodiće se radovi na sanaciji klizišta „Duboko“, na delu državnog puta I B reda broj 26, deonica Obrenovac – Beograd. U toku izvođenja radova vršiće se povremene obustave saobraćaja u trajanju od po 3 minuta u jednom smeru – zbog ulaska/izlaska građevinskih mašina. Radovi će se izvoditi naredna dva meseca, ukoliko vremenski uslovi to dozvole i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

 

Vreme poslednje izmene: 24.01.2020. 06:14

1GP BOGOJEVO, sa hrvatske strane (GP ERDUT)

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 min
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.01.2020. 06:11

1GP Bačka Palanka sa Hrvatske strane ILOK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1.. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.

Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Podsećamo vozače teretnih vozila da sa početkom nove radne nedelje očekujemo novo formiranje kolona i duža zadržavanja na mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija zbog čega se među-zona brzo popuni, a formiranje kolana se tada prenosi i na našu stranu kada zadržavanja postaju duga i višesatna. Napominjemo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara, ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.01.2020. 06:10

1GP SREMSKA RAČA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 120 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Zadržavanja na graničnim prelazima su promenljiva i relativna.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.01.2020. 06:10

1GP KELEBIJA Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije  do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.01.2020. 06:09

1GP PREŠEVO Srbija - Severna Makedonija AP E 75 M1

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima:

1. Izlaz iz Srbije ka Makedoniji do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju iz pravca Makedonije do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima

1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.

Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 19:25

II A 257 - Zabrana za teretnjake, Šarena Bukva (Mačkov Kamen) - Stolice 1ZKŠ

Detalji:

Na ovoj deonici na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:30

II A-197 Čačak-Ivanjica(Dubac)-Ivanjica (Kaona) 1ZKŠ

Detalji:

Zbog snega i leda na kolovozu,na putu II A-197 zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna je zimska oprema. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:30

II A-198   Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar - Odvraćenica - Preko Brdo 1ZKŠ

Detalji:

Zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:30

II B-409   veza sa državni putem II A 197 - Kumanica - Gleđica (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu Kumanica - Gleđica na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:29

II A-197   Preko Brdo - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar 1ZKŠ

Detalji:

Zbog snega i leda na kolovozu, zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna je zimska oprema.

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:29

II B-330   Loznica -Zajača-Šarena bukva-Mačkov kamen (1ZKŠ)

Detalji:

Zbog snega i leda na kolovozu, zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna je zimska oprema i upotreba lanaca. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:29

II A 210 - Zabrana za teretnjake, Jošanička Banja -Kopaonik (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu II A 210 (regionalni put R-218 a) Jošanička Banja -Kopaonik na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:28

II A 210 - Zabrana za teretnjake, Rudnica - Kopaonik (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu IIA 210, Rudnica-Kopaonik na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:28

II A 211 - Zabrana za teretnjake, Stopanja - Vitkovo - Brzeće - Kopaonik (1ZKŠ)

Detalji:

Zabrana za kamione sa prikolicom i šleperena na putu II/A 211, na prilazu Kopaoniku na deonici Brzeće-Kopaoni- Stopanja -Vitkovo -Brus - Brzeće - Kopaonik - Granica PZP Kruševac/Novi Pazar (Jaram). Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:28

1GP HORGOŠ II

Detalji:

Trenutna zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj do 30 minuta.
2. Na ulazu u Srbiju iz Mađarske do 30 minuta.
Ovaj GP je namenjen isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Radno vreme GP Horgoš - 2 od 07 do 19 h.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda.
Izvor:
Uprava granične Policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:25

1GP KOTROMAN - između Srbije i BIH

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta.
Ovaj granični prelaz otvoren je i za teretna vozila.
Zadražavanja za teretna motorna vozila:
1. Izlaz iz Srbije, oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:24

1GP MALI ZVORNIK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:24

1GP BADOVINCI (PAVLOVIĆA ĆUPRIJA)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Teretna motorna vozila na ovom graničnom prelazu mogu da ulaze u Srbiju PUNA i PRAZNA, dok na izlazu iz Srbije ka Bosni I Hercegovine teretna vozila mogu da prolaze samo PRAZNA.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:24

1GP ŠPILJANI Srbija Crna Gora E65 E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije ka Crnoj Gori do 30 min.
2.Ulaz iz pravca Crne Gore do 30 min.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:23

1GP GOSTUN Srbija Crna Gora

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:23

1GP GRADINA Dimitrovgrad Srbija Bugarska AP E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Na izlazu iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Zbog pojačane kontrole od strane bugarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Bugarske, zbog čega su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:20

1GP BAČKI BREG Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na ovom graničnom prelazu nema teretnog terminala, pa ovaj granični prelaz mogu da koriste samo putnička vozila i autobusi.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor,
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:20

1GP ŠID sa hrvatske strane GP Tovarnik

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.01.2020. 08:19

1GP BAČKI VINOGRADI

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Na izlazu iz Srbije zadržavanja na našem graničnom prelazu su do 30 min.
2. Na ulazu u Srbiju, zadržavanja na našem graničnom prelazu su do 30 min.

Radno vreme GP Bački Vinogradi je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

Izvor,
Uprava granične Policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 22.01.2020. 11:13

II A-197   Bukovica - Međurečje - Kumanica (ZKŠ)

Detalji:

Na putu Bukovica - Međurečje - Kumanica na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 22.01.2020. 08:30

II A-209   Kraljevo (Kovanluk) - Brezna - Granica PZP Novi Pazar/Kruševac (Goč) 1ZKŠ

Detalji:

Zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere na putu IIA 209 na prilazu Goču, na deonici Granica PZP Novi Pazar - Kruševac (Dobre vode) - Goč - Stanišinci.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 22.01.2020. 08:28

1GP BEZDAN ( Srbija- Hrvatska ) M-18

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor,
Uprava granične Policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 22.01.2020. 06:07

1GP TRBUŠNICA - LOZNICA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz NIJE predviđen za prelazak teretnih motornih vozila.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 22.01.2020. 06:06

Zimska oprema - Kopaonik 1ZO

Detalji:

Na prilazima Kopaoniku, na putevima u planinskim predelima obavezna je upotreba zimske opreme. Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima moguća je pojava poledice. Srećan put vam želi vaš AMSS!

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:54

1II A-231, Vlasinsko Jezero - granica SRB/BUG (Ribarci) 1ZO

Detalji:

Na području Vlasine, kao i na prilaznim putevima Vlasinskom jezeru obavezna je upotreba zimske opreme i lanaca. Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima moguća je i pojava poledice. Vozačima savetujemo opreznu vožnju.Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:54

1I B-40, Vladičin Han - Surdulica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci) 1ZO

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:54

1Magla na području Zaječara

Detalji:

Gusta magla na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj. Vozite oprezno, držite odstojanje između vozila i izbegavajte nagle promene pravaca i nagla zaustavljanja.

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:53

I B-36   Paraćin - Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:41

I B-22   Granica PZP Čačak/Novi Pazar (Adrani) - Kraljevo - Raška - Novi Pazar - Ribariće - državna

Detalji:

Opasnost od odrona! Savetujemo veću opreznost.

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:36

I B-29   Granica PZP Užice/Novi Pazar - Sjenica - Novi Pazar 1Odr

Detalji:

Mogući odroni! Dodatna opreznost na putu!

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:33

I B-35 Vratarnica - Knjaževac - Svrljig (Popšica) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:32

II A-222   Vrelo - Svrljig - Jalovik Izvor 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:31

I B-33   Granica PZP Požarevac/Zaječar (Majdanpek) - Negotin - dr.granica sa Bugarskom 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:30

II A-203   Dojeviće - Pazarište - Tutin - Mehov krš 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:30

E-60/E-80 (M-2/M1.12) MAGISTRALNI PUT Deonica KOSOVSKA MITROVICA-RIBARIĆE 1ODR

Detalji:

Mogući ODRONI!

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:29

I B-28   Kneževići - Kremna - dr.granica sa BiH (granični prelaz Kotroman) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:29

II A-165   Porečki most - Klokočevac Miloševa Kula - Zagrađe - Rgotina - Vražogrnac 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:27

I B-34   Granica PZP Požarevac/Zaječar (Golubac) - Donji Milanovac - Porečki most - veza sa državnim

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:25

I B-21   Granica PZP Požega/Ivanjica (Divljaka) - Ivanjica - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar (Javor)

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 18:25

Ečka- Kovačka, preko mosta kod Tomaševca 1ZKŠ

Detalji:

Zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 12t.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 13:35

Gadžin Han - Bonjince, radovi na sanaciji klizišta

Detalji:

Do 28.02.2020. godine, na delu državnog puta II A reda broj 224, deonica Gadžin Han – Bonjince, podužavaju radovi na sanaciji klizišta, saobraćaj je preusmeren na staru trasu državnog puta Gadžin Han – Babušnica.Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.

Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 20.01.2020. 19:00

I B-22   Granica PZP Čačak/Novi Pazar (Adrani) - Kraljevo - Raška - Novi Pazar - Ribariće - državna

Detalji:

Na putnom pravcu postoji opasnost od odrona,

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 20.01.2020. 18:43

M-22.3 MAGISTRALNI PUT Deonica RAŠKA-KOSOVSKA MITROVICA

Detalji:

Mogući ODRONI!

 

Vreme poslednje izmene: 20.01.2020. 18:42

Deonica granični prelaz Batrovci - Kuzmin , zona petlje „Adaševci“

Detalji:

Auto-put E-70, granični prelaz Batrovci-Kuzmin, u zoni petlje „Adaševci“, u smeru od graničnog prelaza Batrovci ka Beogradu, od 11.01.2020. godine radovi na rehabilitaciji puta i unapređenju bezbednosti saobraćaja. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levom poluprofilu auto-puta, na desnom poluprofilu auto-puta za vozila koja idu prema Beogradu saobraćaj će se odvijati u zaustavnoj i na delu vozne saobraćajne trake i neće biti omogućeno uključenje na auto-put sa državnog puta II A reda broj 121, iz pravca Šida u smeru ka Beogradu (naplatna stanica Morović). Tokom izvođenja radova učesnici u saobraćaju koji iz pravca Šida idu ka Beogradu, mogu se uključiti na auto-put na petlji „Kuzmin“.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 20.01.2020. 07:33

Prevoj Čestobrodica, opis puta

Detalji:

Prevoj Čestobrodica nalazi se na 600 m nadmorske visine, na putu Paraćin - Zaječar. Dužina prevoja je 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

 

Vreme poslednje izmene: 19.01.2020. 10:58

GP ĐALA (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice: 1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj oko 30 minuta. 2. Na ulazu u Srbiju iz Mađarske oko 30 minuta. Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Radno vreme GP Đala je od 07-19č, svakog dana,isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

 

Vreme poslednje izmene: 19.01.2020. 07:32

Sa Beogradske obilaznice iz pravca Bubanj potoka, na Ibarsku magistralu ka BG.

Detalji:

Vozači koji se iz pravca Bubanj potoka kreću obilaznicom ka Dobanovcima i žele da se uključe na Ibarsku magistralu u smeru ka Beogradu NE MOGU da koriste isključenje i petlju “Orlovača”. Za smer ka Beogradu iz prvaca Bubanj potoka treba koristiti kružni put. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 19.01.2020. 07:31

Petlja Gradina

Detalji:

Petlja Gradina

 

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:57

Jabuka-Opovo-Čenta, zabrana saobraćaja za teretna vozila

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 131, deonica Jabuka-Opovo-Čenta, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 t. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:56

GP RABE (Srbija - Mađarska)

Detalji:

Trenutna zadržavanja pri prelasku granice na našim GP: 1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj oko 30 min. 2. Na ulazu u Srbiju iz Mađarske do 30 minuta. Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Ovaj GP je namenjen isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Radno vreme GP Rabe od 07 do 19 h. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:55

Horgoš - Subotica - Novi Sad - Beograd- 3 - zabrana za ter.mot.vozila drž.put IB reda br 100

Detalji:

Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

 

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:55

Čeona naplatna rampa ŠID

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Šid, na auto-putu Beograd - Šid, na naplati putarine NEMA ZADRŽAVANJA. ENP - Dopuna Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:52

Put Ivanjica Duga Poljana preko Golije

Detalji:

Od Ivanjice ka Dugoj Poljani prvih 15 km je pod asfaltom, sledećih 3,3 km je zemljani put ili makadam, narednih 20 km je pod asfaltom, a zatim dolazi deonica od 22 km na kojoj nema asfalta, odnosno vozače očekuje zemljani put.

 

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:51

Vlasotince - Svođe, izmena režima saobraćaja

Detalji:

Оd 18.12.2019. godine do maja 2020. godine, zbog radova izmenjen režim saobraćaja na državnom putu  I B reda broj 39, deonica Vlasotince – Svođe. Saobraćaj se odvija dvosmerno prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji koja je postavljena na trasi puta do završetka radova. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer je u zonama radova ograničenje brzine od 20 do 40 km/h. Radovi će biti obezbećeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:51

1Magla na području Velike Plane

Detalji:

Gusta magla na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj. Vozite oprezno, držite odstojanje, između vozila i izbegavajte nagle promene pravaca i nagla zaustavljanja.

 

Vreme poslednje izmene: 16.01.2020. 05:56

1Magla na području Kruševca

Detalji:

Gusta magla na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj. Vozite oprezno, držite odstojanje između vozila i izbegavajte nagle promene pravaca i nagla zaustavljanja.

 

Vreme poslednje izmene: 16.01.2020. 05:53

1NR Doljevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici DOLJEVAC, na auto-putu E-75 za naplatu putarine, smer Leskovac-Beograd, za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
Učesnici u saobraćaju će putem portala na autoputevima biti redovno obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Iz prvca Beograda ka Leskovcu nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.

Od 16.01.2020. u 19h prestaće sa radom NR Doljevac
Izvor: JP Putevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 15.01.2020. 16:09

1NR NAIS

Detalji:

Na naplatnoj stanici NAIS, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
- U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja
- U smeru ka Beogradu - nema dužih zadržavanja ENP
- Dopuna Učesnici u saobraćaju će putem portala na auto-putevima biti redovno obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.

Od 16.01.2020. godine u 19h prestaće sa radom NR NIŠ- NAIS

 

Vreme poslednje izmene: 15.01.2020. 16:04

Obustava saobraćaja na drž.putu II A reda broj 196, deonica Lis - Kravarica

Detalji:

Na snazi je obustava u saobraćaju, na državnom putu II A reda broj 196, na deonici Lis – Kravarica, zbog oštećenja kolovozne konstrukcije, u zoni mosta reke Bjelice. Alternativni putni pravci za putnička vozila su lokalni putevi Lučani – Lopaš i Guča – Kravarica. Alternativni putni pravac za teretna motorna vozila: drž. put II A reda broj 181 Lis – Lučani – Kratovska Stena, drž.put I B reda broj 23 Kratovska Stena – Požega, drž.put I B reda broj 21 Požega – Arilje. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 15.01.2020. 15:56

Srbobran- Vrbas

Detalji:

Od 30.12.2019. na delu državnog puta I B reda broj 15, od petlje „Vrbas“ do ulaza u Srbobran, nakon obustave saobraćaja zbog izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati neometano. U narednom periodu, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali izvodiće se radovi na gradilištu uz primenu semaforske signalizacije gde će se saobraćaj naizmenično propuštati.
Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.


Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 15.01.2020. 15:40

Most GAZELA, Auto-put E-75

Detalji:

Zabrana saobraćaja, za vozila ukupne nosivosti preko 3,5t.

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 15.01.2020. 13:51

Izmena režima saobraćaja na drž.putu I A reda broj 3, u zoni mosta na reci Bosut

Detalji:

Od 09.12.2019. godine zbog izvođenja radova na rehabilitaciji puta i unapređenja bezbednosti saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci – Kuzmin, posle naplatne stanice Šid, u zoni mosta na reci Bosut došlo je do izmene odvijanju saobraćaja. U toku radova, u smeru Beograd – Batrovci, saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu auto-puta, u dužini od 1,5km. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 15.01.2020. 08:10

Zagrađe-Gornji Milanovac, radovi

Detalji:

Zbog radova na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije na mostu preko potoka Garibovac - Lukića mostu, deonica Zagrađe-Gornji Milanovac, saobraćaj se preusmerava na desnu stranu mosta i odvija se dvosmerno.

Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 15.01.2020. 08:09

Stara Pazova- Stari Banovci, radovi

Detalji:

Od 13.01.2020. godine, izvodiće se radovi na iskopu kanala na državnom putu II A reda broj 127, na deonici petlja Stara Pazova - Stari Banovci. Radovi će se izvoditi uz naizmenično propuštanje vozila do 16 časova, nakon čega će se saobraćaj odvijati dvosmerno uz smanjenu brzinu i veću opreznost učesnika u saobraćaju. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

 

Vreme poslednje izmene: 13.01.2020. 15:37

Vl. Han - Predejane, radovi na auto-puta, Caričina Dolina

Detalji:

Na delu auto-puta između Vladičin Han – Predejane (Caričin Potok), u smeru ka Leskovcu (drž. puta I A reda broj 1) zbog oštećenih dilatacija saobraćaj se odvija samo preticajnom saobraćajnom trakom u dužini od 1 200 metara, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Saobraćaj se odvija na osnovu privremene saobraćajne signalizaciji.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 12.01.2020. 12:42

Vladičin Han - Predejane (Caričin Potok) radovi na auto-putu

Detalji:

Na delu auto-puta između Vladičinog Hana i Predejana (Caričin Potok), u smeru ka Leskovcu (drž. puta I A reda broj 1) zbog oštećenih dilatacija saobraćaj se odvija samo preticajnom saobraćajnom trakom u dužini od 1 200 metara, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Saobraćaj se odvija na osnovu privremene saobraćajne signalizaciji.

Izvor: JP "Putevi Srbije" 

 

Vreme poslednje izmene: 12.01.2020. 11:04

Vrdnik - Irig, radovi na putu

Detalji:

Produženi su radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije na putu Vrdnik - Irig, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 10.01.2020. 18:22

Radovi na deonici Stepojevac - Lazarevac

Detalji:

Produžavaju se radovi na uklapanju nove saobraćajnice na državnom putu I B reda broj 22, deonica Stepojevac-Lazarevac, u zoni stovarišta „Matijašević“.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 10.01.2020. 18:16

Pepeljevac- Velika Vrbnica, radovi

Detalji:

Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 207, deonica Pepeljevac – Velika Vrbnica. Saobraćaj se odvija uz poštovanje gradilišne saobraćajne signalizacije uz maksimalno ograničenje brzine 40 km/h.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 09.01.2020. 06:52

Bela Zemlja, radovi

Detalji:

U periodu od 15.08. do 01.04.2020 godine, u periodu od 08 do 15 časova, biće na snazi obustava saobraćaja na državnom putu I B reda broj 23 i I B reda broj 28, deonica Kneževići-Bela Zemlja-Užice. Alternativni putni pravac je lokalni put Mačkat. Od 03.04.2019.g do 01.04.2020.g, zbog radova na pojačanom održavanju državnih puteva IB reda broj 23. i 28 . Kneževići - Bela Zemlja – Užice, saobraćaj će, u zoni radova, biti usporen i odvijaće se naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć adekvatne saobraćajnom signalizacijom i opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 08.01.2020. 20:30

Kraljevo (Kovanluk)- Mataruška banja- veza sa državnim putem 22

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 08.01.2020. 15:27

Zimska oprema - Sjenica 1 ZO

Detalji:

Obavezna upotreba zimske opreme na putevima područja Sjenice, Tutina i Golije. Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima i prisutnog jakog mraza izražena je opasnost od poledice. Vozačima savetujemo oprezniju i sporiju vožnju. Srećan put vam želi vaš AMSS !

 

Vreme poslednje izmene: 08.01.2020. 15:25

Zimska oprema - Divčibare 1 ZO

Detalji:

Na prilazima Divčibarima, na putevima u planinskim predelima obavezna je upotreba zimske opreme. Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima moguća je pojava poledice. Srećan put vam želi vaš AMSS!

 

Vreme poslednje izmene: 08.01.2020. 15:24

Zimska oprema - Valjevo 1ZO

Detalji:

Zbog hladnog vremena i mraza moguća je pojava poledice u jutarnjim i večernjim časovima. Vozače očekuje na pojedinim deonicama i usporena vožnja, posebno na prilazima većim gradovima. Apelujemo na vozače da imaju više strpljenja, drže veće odstojanje između vozila i da na put kreću isključivo sa zimskom opremom. Srećan put vam želi AMSS.

 

Vreme poslednje izmene: 08.01.2020. 15:20

Zimska oprema na putu Ivanjica- Sjenica 1ZO

Detalji:

Zimski uslovi vožnje i obavezna upotreba zimske opreme očekuje vozače na magistralnom putu Ivanjica- Sjenica preko Javora,zbog snega kojeg mestimično ima do 5 cm na kolovozu. Vozačima savetujemo sporiju i oprezniju vožnju. Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 08.01.2020. 15:20

Sveta Petka- Trgovište 1ZO

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 08.01.2020. 15:17

Vrbas – Vrbas (Feketić)

Detalji:

Do 22.03.2020.godine, u periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na proširenju kolovoza na delu državnog puta I B reda broj 15, deonica petlja Vrbas – Vrbas (Feketić). U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 08.01.2020. 14:21

Blace- Beloljin

Detalji:

Obaveštavamo vas da je državni put I B reda broj 38, deonica Blace-Beloljin, otvorena za saobraćaj. Saobraćaj će se odvijati uz poštovanje gradilišne saobraćajne signalizacije uz maksimalno ograničenje brzine 40 km/h.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 08.01.2020. 11:47

Radovi na državnom putu I B reda broj 27, deonica Markovac - Svilajnac

Detalji:

Od 10.10.2019. do 24.06.2020. godine, izvodiće se radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 27, na deonici petlja Markovac – Svilajnac, kod Svilajnca. U zoni radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 14:00

Pančevo, radovi na magistralnom putu

Detalji:

Do 31.01.2020 .godinе, produžavaju se radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 10, Prvomajska ulica (Pančevo) . Za saobraćaj je zatvorena desna strana kolovoza, od raskrsnice kod ulice Bore Stankovića do raskrsnice sa ulicom Žarka Zrenjanina. Saobraćaj se odvija dvosmerno levom stranom kolovoza. Radovi su obezbeđeni privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 13:55

Obustavljen saobraćaj na putu Ivanjica-Novi Pazar-Odvraćenica- Preko Brdo na putu IIA reda br 198

Detalji:

Usled snežnih padavina na snazi je obustava saobraćaja na državnom putu II A reda broj 198, deonica granica PZP Ivanjica-Novi Pazar-Odvraćenica-Preko Brdo. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 06:58

Muhovo - Odvraćenica - Golija, Opis puta

Detalji:

Put od Muhova do Odvraćenice je pod makadamom odnosno vozače očekuje zemljani put. U zimskim mesecima zbog obilnih snežnih padavina ova deonica je teško prohodna pa se ne savetuje korišćenje ovog putnog pravca. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

 

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 06:49

Odvraćenica, neprohodan put zbog snežnih nanosa Kuti-Odvraćenica

Detalji:

Zbog visokih snežnih nanosa neprohodan je put II A reda broj 198, deonica Kuti-Odvraćenica za sve kategorije vozila.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 05:40

E-761/E-763 (M-5/M-22) MAGISTRALNI PUT, Deonica ČAČAK-UŽICE

Detalji:

ZBOG MOGUĆIH ODORONA KROZ OVČARSKO-KABLARSKU KLISURU VOZITE OPREZNO I SPORIJE!

 

Vreme poslednje izmene: 06.01.2020. 18:14

1NR Dimitrovgrad

Detalji:

NR Dimitrovgrad

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Bela Palanka

Detalji:

NR Bela Palanka

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Niš - petlja Malča

Detalji:

NR Niš - petlja Malča

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Pirot - Istok

Detalji:

NR Pirot Istok

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Niš sever

Detalji:

NR Niš sever

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Niš-istok, Donji Matejevac

Detalji:

NR Niš-istok, Donji Matejevac

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:37

1NR UB

Detalji:

Na naplatnoj stanici UB na naplati putarine nema zadržavanja.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:37

1NR Lajkovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Lakovac, na naplati putarine nema zadržavanja.
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:37

1NR Bujanovac Sever,

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bujanovac sever nema zadržavanja.
Izvor, JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:36

1NR Leskovac - sever centar

Detalji:

Na naplatnoj stanici Leskovac - centar, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja.
Izvor, JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:36

1NR Leskovac - jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Leskovac jug, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja.
Izvor, JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:35

1NR Bujanovac 1

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bujanovac 1:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja. 
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:34

1NR Ruma E-70

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ruma, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:32

1NR Dimitrovgrad

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Dimitrovrgad:
U smeru ka GP Gradina - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:31

1NR Vranje

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vranje - nema zadržavanja.
ENP Dopuna
Izvor JP Putevi Srbijre

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:30

1NR Adaševci - Morović

Detalji:

Na naplatnoj stanici Adaševci-Morović, nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:30

1NR Kuzmin

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kuzmin - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:29

1NR Sremska Mitrovica

Detalji:

Na naplatnoj stanici Sremska Mitrovicai - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:29

1NR Pećinci

Detalji:

Na naplatnoj stanici Pećinci - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:28

1NR Beška

Detalji:

Na naplatnoj stanici Beška - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:27

1NR Preljina

Detalji:

U smeru ka Obrenovcu - nema zadržavanja 
U smeru ka Čačku - nema zadržavanja.

JP „Putevi Srbije" obaveštava javnost da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja za Božićne praznike na naplatnoj stanici „Preljina", u smeru ka Čačku.
 JP „Putevi Srbije" preduzimaju sve neophodne mere u cilju bržeg prolaska vozila.
 Preporuka JP „Putevi Srbije" je da putnička vozila koriste isključenja sa autoputa na naplatnim stanicama Ljig i Takovo, a preporuka za teretna vozila je da koriste naplatnu stanicu Preljina.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:27

1NR Doljevca selo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Doljevac selo  na auto-putu E-75 :
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja 
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:25

1NR Aleksinac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Aleksinac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:23

1NR Aleksinački Rudnici

Detalji:

Na naplatnoj stanici Aleksinački Rudnici - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:23

1NR Novi Sad - Jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Novi Sad - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:23

1NR Ražanj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ražanj - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:22

1NR Pojate

Detalji:

Na naplatnoj stanici Pojate - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:22

1NR Paraćin

Detalji:

Na naplatnoj stanici Paraćin - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:20

1NR Ćuprija

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ćuprija - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:19

1NR Jagodina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Jagodina - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:19

1NR Zmajevo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Zmajevo - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:19

1NR Feketić

Detalji:

Na naplatnoj stanici Feketić - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:19

1NR Batočina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Batočina - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:18

1NR Lapovo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Lapovo - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:18

1NR Bačka Topola

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bačka Topola - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:18

1NR Markovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Markovac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:17

1NR Inđija

Detalji:

Na naplatnoj stanici Inđija - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:17

1NR Kolari

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kolari - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:16

1NR Požarevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Požarevac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:16

1NR Takovo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Takovo - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:16

1NR Novi Sad - Sever

Detalji:

Na naplatnoj stanici Novi Sad - Sever - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:15

1NR Brestovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Brestovac, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - Nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:15

1NR Vodanj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vodanj - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:11

1NR Smederevo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Smederevo - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Izvor
JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:10

1NR Vrbas

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vrbas, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP- dopuna u pravcu od Novog Sada ka Subotici.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:09

1NR Velika Plana

Detalji:

Na naplatnoj stanici Velika Plana - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:09

1NR Žednik

Detalji:

Na naplatnoj stanici Žednik, na auto-putu Novi Sad - Subotica, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP dopuna.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:08

1NR Umčari

Detalji:

Na naplatnoj stanici Umčari - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:07

1NR Preševo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Preševo - nema zadržavanja.
ENP dopuna.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:07

1NR Mali Požarevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Mali Požarevac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:07

1NR Kovilj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kovilj, na auto-putu Beograd-Novi Sad, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:06

1NR Maradik

Detalji:

Na naplatnoj stanici Maradik, na auto-putu Beograd-Novi Sad, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"
 

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:06

1NR Šimanovci na E-70

Detalji:

Na naplatnoj stanici Šmanovci, na auto-putu E-70 za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja
U smeru ka Šidu - Nema zadržavanja
ENP - Dopuna Učesnici u saobraćaju će putem portala na auto-putevima redovno obaveštavaju o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:00

1NR Subotica - Jug

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Subotica - Jug, na auto-putu Beograd-Novi Sad, za naplatu putarine:
U smeru ka Novom Sadu - nema zadržavanja.
U smeru ka Subotici - nema zadržavanja.
Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji. ENP - Dopuna Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 18:59

1NR Beograd, petlja Vrčin

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici VRČIN, na auto-putu Beograd-Niš, za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Vozači će putem portala na auto-putevima biti redovno obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama.
Apel iz sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije - pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 18:59

1NR Stara Pazova

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Stara Pazova, na auto-putu E-75 Beograd-Novi Sad, za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja.
U smeru ka Novom Sadu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 18:58

Klizav kolovoz na području Nove Varoši, Prijepolja i Priboja 1KL

Detalji:

Na području Nove Varoši, Prijepolja i Priboja na putevima u planinskim predelima vozače očekuju zimski uslovi vožnje. Upozoravamo vozače na jak mraz i poledicu, a na pojedinim deonicama ima i mestimično snega na kolovozu . Potrebna je puna opreznost u vožnji.
Srećan put vam želi AMSS

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 16:04

Klizav kolovoz na području Loznice 1KL

Detalji:

Na kolovozu ima mestimično ugaženog ili raskvašenog snega. Zbog niskih temperatura izražena je opasnost od poledice.
Srećan put vam želi AMSS

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 16:03

Klizava kolovoz na području Užica 1KL

Detalji:

Na području Užica na putevima I prioriteta kolovoz je mokar, a na pojedinim deonicama ima mestimično raskvašenog snega na kolovozu. Obavezna je upotreba zimske opreme. Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji zbog moguće poledice.
Izvor JP: Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 16:01

Klizav kolovoz na području Ivanjice u planinskim predelima 1KL

Detalji:

Na putevima II prioriteta u planinskim predelima područja Ivanjice na pojedinim deonicama kolovoz je klizav zbog snega i mestimično snežnih nanosa, pa savetujemo punu opreznost u vožnji.
Srećan put vam želi vaš AMSS

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 16:00

Klizav kolovoz u planinskim predelima Novog Pazara 1KL

Detalji:

Na području Novog Pazara vozače očekuju zimski uslovi vožnje. Upozoravamo vozače na jak mraz i poledicu, a na pojedinim deonicama ima i mestimično snega na kolovozu . Potrebna je puna opreznost u vožnji.
Srećan put vam želi vaš AMSS

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 15:55

Klizav kolovoz zbog zaostalog snega i leda na području Leskovca 1KL

Detalji:

Na putevima I i II prioriteta u planinskim predelima područja Leskovca na pojedinim deonicama kolovoz je klizav, pa savetujemo punu opreznost u vožnji.
Srećan put vam želi vaš AMSS

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 15:54

U planinskim predelima Soko Banje i Boljevca klizav kolovoz 1KL

Detalji:

Zbog zastalog snega i leda kolovoz je klizav, obavezna je upotreba zimske opreme, a kamionima sa prikolicom i šleperima ne preporučuje kretanje.
Izvor: JP Putevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 15:49

Put II 129 (R-105) Bor-Žagubica preko Crnog Vrha 1KL

Detalji:

Zbog zaostalog snega i leda na pojedinim deonicama, a posebno na neosunčanim stranama kolovoz je klizava, pa savetujemo punu opreznost u vožnji.
Izvor: JP Putevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 15:46

NR Preljina, radovi na bočnoj naplatnoj stanici

Detalji:

Od 16.12.2019. godine do 01.04.2020. godine izvodiće se radovi na proširenju kompleksa naplatne stanice „PreljDetalji:Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:N...

Detalji:Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:N...

Detalji:Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:N...

Detalji:Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:N...

Sve vesti »

 
CargoAgent.net - BERZA TERETA I TRANSPORTA


Cargoagent.net je internet berza tereta i kamiona koja predlaže usluge transporta i špedicije za firme iz Srbije, Balkana i cele Evrope. Naša berza prevoza predlaže menadžerima transportnih, špediterskih i trgovinskih preduzeća da obavljaju svoje poslove brže, lakše i efikasnije.

Kategorija firme: Trgovinska firma / Uvoznik, izvoznik
Grad: Beograd,
Država:RS - SrbijaKategorija firme: Transportna firma / Autoprevoznik
Grad: Ivanjica,
Država:RS - Srbija


CargoAgent.NET Za kontakt:
tel/fax: +381 11 414 6410
Informacija i slanje dokumenata
mob: +359 888 366 366
Informacija i pomoć

Facebook: Cargoagent Net
Google+: CargoAgent.Net
Ponedeljak - Petak (08:00 - 17:00)

Copyright (c) 2007-2013 Cargoagent.NET