TRANSPORTNE VESTI 1GP KELEBIJA SRBIJA-MAĐARSKA

1GP KELEBIJA SRBIJA-MAĐARSKA

1gp kelebija srbija-mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 120minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 03.06.2020. 08:09

1GP PREŠEVO Srbija - Severna Makedonija AP E 75 M1

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Dana 22.05.2020. godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 03.06.2020. 08:09

1GP GRADINA Dimitrovgrad Srbija Bugarska AP E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 03.06.2020. 08:09

1GP BAČKI BREG Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije- oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju - oko 15 minuta
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 03.06.2020. 08:09

1GP HORGOŠ Srbija Mađarska AP A1, E75

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: 
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 90 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 03.06.2020. 08:09

1GP ŠID sa hrvatske strane GP Tovarnik

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 15 minuta
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na teretnim terminalima :
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 03.06.2020. 08:09

Radovi na Obilaznici oko Beograda, u zoni petlje Orlovača

Detalji:

Na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, u zoni petlje „Orlovača“, u servisnoj traci, smer tunel „Straževica“ - petlja „Orlovača“, izvršeno je suženje kolovoza u širini od oko 2,5m, zbog ulaza i izlaza na gradilište (za potrebe izgradnje leve kolovozne trake). Planirani rok završetka radova, avgust 2020. godine. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 15:33

Radovi od petlje Pećinci- petlja Beograd

Detalji:

Od 02.06.2020. godine izvodiće se istražni radovi na državnom putu I A reda broj 3, na deonici od petlje Pećinci do petlje Beograd, u toku svetlog dela dana. Za saobraćaj će biti zatvorene vozna i preticajna saobraćajna traka u dužini od 4 km, a saobraćaj će se odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom. Planirano trajanje radova je 20 dana - okvirno 22.06.2020.
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 15:16

1GP KOTROMAN - između Srbije i BIH

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta 
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz otvoren je i za teretna vozila.
Zadržavanja za teretna motorna vozila:
1. Izlaz iz Srbije, oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:54

1GP VATIN

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor: Uprava granične policije RS
 

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:54

1GP MALI ZVORNIK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta 
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020. godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:54

1GP BADOVINCI (PAVLOVIĆA ĆUPRIJA)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije - nema zadržavanja 
2. Ulaz u Srbiju - nema zadržavanja 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Teretna motorna vozila na ovom graničnom prelazu mogu da ulaze u Srbiju PUNA i PRAZNA, dok na izlazu iz Srbije ka Bosni I Hercegovine teretna vozila mogu da prolaze samo PRAZNA.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:54

1GP KLADOVO I

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - 
2. Ulaz u Srbiju -  
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena propisa savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na teretnim terminalima :
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:51

1GP BOGOJEVO, sa hrvatske strane (GP ERDUT)

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP Bačka Palanka sa Hrvatske strane ILOK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1.. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP NAKOVO

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme GP Nakovo je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP VRBICA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme GP Vrbica je od 07-19 č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP SOT

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta.
Ovaj granični prelaz radi od 00-24 h svakog dana za putnička vozila, autobuse i za prazne kamione.

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP ĐERDAP II

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz mogu koristiti samo putnička vozila. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP BAČKI VINOGRADI

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Na izlazu iz Srbije
2. Na ulazu u Srbiju
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme GP Bački Vinogradi je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Izvor: Uprava granične Policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP BAJMOK (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije- oko 15 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 15 minuta.
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Radno vreme GP Bajmok je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor: UGP

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP ĐALA (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima
1. Izlaz iz Srbije- oko 15 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 15 minuta.
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme GP Đala je od 07-19č, svakog dana,isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Izvor: UGP

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP SRPSKA CRNJA

Detalji:

 

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije -
2. Ulaz u Srbiju -  
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena propisa savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na teretnim terminalima :
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP VRŠKA ČUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - 
2. Ulaz u Srbiju -  
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena propisa savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na teretnim terminalima :
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz teretnih vozila i robe koja ne zahteva fito-sanitarnu inspekciju.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP KALUĐEROVO

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz putničkih vozila i praznih teretnih vozila. Radno vreme GP" Kaluđerovo" je od 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP RABE (Srbija - Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Ovaj GP je namenjen isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Radno vreme GP Rabe od 07 do 19 h.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP RASTINA (Srbija - Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije- oko 15 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 15 minuta.
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme GP Rastina je od 07-19č, svakog dana,isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:50

1GP MOKRANJE

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz putničkih vozila i praznih teretnih vozila. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:49

1GP HORGOŠ II

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije- oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju- oko 15 minuta
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme GP Horgoš II je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Izvor: Uprava granične Policije RS


 

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:49

1GP BEZDAN ( Srbija- Hrvatska ) M-18

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične Policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:49

1GP JAMENA - između Srbije (na Savi zapadno od Sremske Rače) i BIH (Bijeljina)

Detalji:

Prelaz SKELOM - Radi svakog dana od 07,00 do 20,00 sati.
- NEPARNIM satima skela kreće iz Srbije, a
- PARNIM satima iz Republike Srpske.
- Ukupno ima 14 polazaka skele (po 7 sa svake strane).
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:48

1GP BAJINA BAŠTA - između Srbije (Bajina Bašta) i BIH (Skelani)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta 
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena propisa savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak TERETNIH VOZILA, ali ISKLJUČIVO PRAZNA.
adno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:48

1GP ŠPILJANI Srbija Crna Gora E65 E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju -  oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:47

1GP GOSTUN Srbija Crna Gora

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 14:47

Vlasotince - Svođe, izmena režima saobraćaja

Detalji:

Do 30.06.2020. godine, izvodiće se radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 39, na deonici Vlasotince – Svođe. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. U toku izvođenja radova doći će i do obustave saobraćaja o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 11:02

Radovi benzinska pumpa "NIS"- Bubanj potok

Detalji:

Na državnom putu I A reda broj 1, na deonici benzinska pumpa „NIS" - Bubanj Potok, u vremenskom periodu od 07.30 do 14.30 časova, izvodiće se radovi na košenju trave i sakupljanju lakog otpada, i to sledećom dinamikom: U sredu 03.06. i četvrtak 04.06.2020. godine, za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka, u smeru ka Nišu, u petak 05.06.2020. godine, za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka, u smeru ka Beogradu.
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 10:00

Radovi - deonica petlja Niš istok – Malča (naseljeno mesto Matejevac)

Detalji:

Do 15.06.2020. godine izvodiće se radovi na redovnom održavanju mosta na državnom putu II B reda broj 426, na deonici petlja Niš istok – Malča (naseljeno mesto Matejevac). Radovi se izvode  u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, uz postavljenu privremenu vertikalnu saobraćajnu signalizaciju.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:41

Straža-Jasenovo, radovi

Detalji:

Na državnom putu I B reda broj 18, deonica Straža – Jasenovo (izlazak iz Straže ka Jasenovu) na snazi izmena režima saobraćaja uz gradilišnu signalizaciju o radovima i smanjenju brzine.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:37

Surčin-Obrenovac, radovi

Detalji:

Od utorka 02.06.2020.  do ponedeljka 08.06.2020. godine, u vremenskom periodu od 7.00 do 15.00 časova, izvodiće se radovi na košenju trave u putnom pojasu, na državnom putu I A reda broj 2, na deonici Surčin – Obrenovac, u oba smera. Radovi se izvode u zaustavnoj saobraćajnoj traci i obeleženi su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:01

Radovi na drž.putu I A reda broj 2, deonica Ub - Lajkovac

Detalji:

Od utorka 02.06.2020.  do ponedeljka 08.06.2020. godine, u vremenskom periodu od 7.00 do 15.00 časova, izvodiće se radovi na ispiranju atmosferske kanalizacije, na državnom putu I A reda broj 2, na deonici Ub – Lajkovac. Radovi se izvode u pokretu u razdelnom pojasu i za saobraćaj se povremeno zatvara preticajna saobraćajna traka u oba smera.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 17:58

Kneževići, Bela Zemlja, Užice, radovi na putu

Detalji:

Produžavaju se radovi do 01.08.2020. godine, radovi na državnom putu I B reda broj 23 i I B reda broj 28, deonica Kneževići – Bela Zemlja – Užice u naseljenom mestu Bela Zemlja. Radovi se izvode svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7.00 do 16.00 časova, subotom od 7.00 do 15.00 časova. Nedeljom se radovi ne izvode.
 Izvor JP "Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 17:34

Vrdnik - Irig - produžetak radova

Detalji:

Produžavaju se radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije do 30.06.2020.godine, na deonici Vrdnik – Irig, na državnom putu II B reda broj 313. U toku izvođenja radova povremeno dolazi do naizmeničnog propuštanja vozila (ali ne svakog dana). Radovi su obezbećeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom, koja upozorava na radove i smanjenje brzine.


 


Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 11:22

Batajnička petlja, radovi na završetku petlje u sklopu AP NS-BG

Detalji:

Do 05.04.2021. godine, biće aktuelna izmene u režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, u zoni Batajničke petlje, zbog radova na završetku izgradnje kompleksa petlje Batajnica. Za vozila koja se nakon isključenja sa auto-puta, iz smera Novog Sada i smera Čačka, kreću ka Zemunu, na deonici dužine oko 150 metara zauzeta je desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvijati slobodnom saobraćajnom trakom. Postavljena je privremene saobraćajne signalizacije i opreme koja reguliše ovakav način odvijanja saobraćaja.
Izvor: JP"Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 07:54

Leskovac jug - Vlasotince radovi na putu

Detalji:

Produžavaju se do 15.09.2020. godine radovi na pojačanom održavanju kolovoza, na državnom putu I B reda broj 39, Leskovac – Vlasotince, deonica Leskovac jug – petlja na državnom putu I A reda broj 1 (kod Vlasotinačkog mosta), u dužini oko 6,50km. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 07:44

Radovi na AP E-75, deonica tunel Železnik - tunel Lipak – tunel Straževica

Detalji:

Produžavaju se radovi do 10.06.2020.  godine, koji se izvode u periodu od 07.00 do 15.00 časova, na čišćenju i pranju revizionih staza i kišne kanalizacije u tunelu Železnik, tunelu Lipak i tunelu Straževica, na delu državnog puta I A reda broj 1. Radovi se izvoditi u pokretu u oba smera, u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci, koja je privremeno zatvorena za saobraćaj. U zoni radova saobraćaj je usporen.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 07:42

1GP TRBUŠNICA - LOZNICA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta 
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Ovaj granični prelaz NIJE predviđen za prelazak teretnih motornih vozila.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:36

Nova Pazova - Novi Banovci, radovi na auto-putu

Detalji:

Od 24.05.2020.godine, u 12.00 časova počinju radovi na popravci oštećenog nadvožnjaka, na delu auto-puta između Nove Pazove i Novih Banovaca (drž. puta I A reda br.1), smeru ka Beogradu. U dužini od 800 metara za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj će se preusmeriti na preticajnu saobraćajnu traku u smeru ka Novom Sadu, gde će se saobraćaj odvijati dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 30.06.2020.godine.
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:14

Beograd - Obrenovac, mesto Duboko sanacija klizišta

Detalji:

Do 05.06.2020. godine izvodiće se radovi na sanaciji klizišta „Duboko“, na delu državnog puta I B reda broj 26, deonica Obrenovac – Beograd. U toku izvođenja radova vršiće se povremene obustave saobraćaja u trajanju od po 3 minuta u jednom smeru – zbog ulaska/izlaska građevinskih mašina. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:09

Izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, deonica Subotica - Novi Sad

Detalji:

Produžavaju se radovi do 15.08.2020.  godine na sanaciji kolovoza na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici Subotica - Novi Sad, smer ka Novom Sadu, u blizini petlje Feketić. Tokom izvođenja radova, saobraćaj iz pravca Subotice ka Novom Sadu je preusmeren u kolovoznu traku iz pravca Novi Sad - Subotica, u preticajnu saobraćajnu traku.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 14:05

Staničenje - Pirot , zona tunela Sopot - radovi na izgradnji nadvožnjaka

Detalji:

Produžavaju se radovi do 30.06.2020.  godine na izgradnji nadvožnjaka, na delu državnog puta I A reda broj 4, u zoni tunela „Sopot“. U toku izvođenja radova, za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka, u oba smera. U zoni radova saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 14:04

Odvraćenica- Preko brdo, na planini Golija

Detalji:

Nastavljaju  se radovi na državnom putu II A reda broj 198, na deonici Preko brdo – Odvraćenica, na planini Golija. Trenutno se izvode radovi na obnovi kolovozne konstrukcije, sistemima za odvodnjavanje, bankinama i bermama. Saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, uz suženja i kratke devijacije.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 14:03

Pazarište -Tutin, radovi na mostu preko Sebečevske reke

Detalji:

Na deonici Pazarište – Tutin (na drž. putu II A reda broj 203), zbog radova na mostu preko Sebečeveske reke, saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 01.06. do 01.11.2020.godine. Vozila će se kretati dvosmerno u zoni radova preko privremene devijacije, a prema postavljenoj signalizaciji, uz ograničenje brzine od 20 km/h u pravcu Tutina, i 10 km/h u pravcu Pazarišta.

 

Vreme poslednje izmene: 30.05.2020. 16:03

GP UVAC - između Srbije (Priboj) i BIH (Rudo-Višegrad)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim :
1. Izlaz iz Srbije.
2. Ulaz u Srbiju
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine, otvoreni su granični prelazi između ove dve države.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: UGP

 

Vreme poslednje izmene: 30.05.2020. 12:33

GP LJUBOVIJA - između Srbije (Ljubovija) i BIH (Bratunac)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine, otvoreni su granični prelazi između ove dve države.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 30.05.2020. 12:22

Radovi na državnom putu I A reda broj 2, deonica Preljina-Ljig, tunel Veliki Kik

Detalji:

Na državnom putu I A reda broj 2, deonica Preljina – Ljig, u tunelu Veliki Kik, smer ka Beogradu, zatvorena je preticajna saobraćajna traka zbog radova na popravci sistema za odvodnjavanje. Saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom a planirani rok zavreštka radova je 01.06.2020.godine do 15.00 časova.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

 

Vreme poslednje izmene: 30.05.2020. 10:33

Petlja Lajkovac - Petlja Ljig, radovi na sanaciji kanala

Detalji:

Od 01.06. do 12.06.2020. godine, u periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvoditi radovi na sanaciji kanaleta u razdelnom pojasu, na delu državnog puta I A reda broj 2, na deonici petlja „Lajkovac" - petlja „Ljig", u oba smera. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok će se vozila kretati voznom saobraćajnom trakom.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 29.05.2020. 18:15

Radovi Markovica - Lučani kod autobuske stanice

Detalji:

Zbog hitnih radova na sanaciji kosina Lučanskog potoka, kod autobuske stanice u Lučanima, saobraćaj je sa državnog puta II B reda broj 408, preusmeren na lokalni asfaltni put u dužini od 200 metara, a nakon čega se ponovo uključuje na državni put. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor JP Putevi Srbija

 

Vreme poslednje izmene: 29.05.2020. 18:12

Radovi -Kneževići – Bela Zemlja – Užice, kod petlje Sušica

Detalji:

Do 25.06.2020. godine, na državnom putu I B reda broj 23 i 28, deonica Kneževići – Bela Zemlja – Užice, kod petlje Sušica izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka „Kneževići“ (prva faza). Stara rampa, iz Višegrada ka Užicu, proširena je za dvosmerno odvijanje saobraćaja.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 28.05.2020. 14:52

Radovi na auto - putu E-75, Petlja Smederevo

Detalji:

Do 30.06.2020. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji mosta iznad železničke pruge na prilazu naplatne stanice Smederevo, na auto – putu E-75, deonica petlja Smederevo. U zoni radova, za saobraćaj će biti zatvorena desna vozna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno levom voznom saobraćajnom trakom iz pravca Beograda ka naplatnoj stanici Smederevo.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.05.2020. 15:46

Brežđe - Srasla Bukva, OBUSTAVA saobraćaja zbog radova

Detalji:

Saobraćaj je obustavljen zbog radova na mostu preko reke Ribnice na putu Brežđe – Srasla Bukva na putu između Mionice i Divčibara (drž. puta II B reda broj 356.) Alternativni put je dug oko 33 km. i vodi državnim, ali jednim delom i opštinskim putem (drž. put II B reda broj 356, II A reda broj 175) kroz selo Struganik u opštini Mionica: Brežće – Bogdanovića brdo – Mionica – Komanice – Struganik – Gornji Lajkovac. Planirani rok zavreštka radova na rehabilitacija mosta je 11.08.2020. godine.
Izvor JP „Putevi Srbije“.


 

 

 

 

 

Vreme poslednje izmene: 27.05.2020. 14:09

Produžetak radova - deonica Halovo-Veliki Izvor

Detalji:

Do 12.06.2020. godine se produžavaju radovi na izgradnji rigole i proširenju kolovoza, na delu državnog puta II A reda broj 169, na deonici Halovo – Veliki Izvor, u dužini od 2500 metara. Radovi će se izvoditi svakog radnog dana, u periodu od 07.00 do 15.00 časova. U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 27.05.2020. 13:59

OBUSTAVA saobraćaja na mostu preko reke Tamiš kod mesta Orlovat

Detalji:

Od 21.03.2020. godine do 20.08.2020. godine, na snazi biti obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju, na državnom putu II A reda broj 130, most preko reke Tamiš, kod mesta Orlovat. Alternativni putni pravci za vozila koja se kreću iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačice preko mesta Orlovat, upućuju se na državni put II A reda broj 129, Farkaždin – Kovačica, a vozila koja se kreću iz pravca Padine i Kovačice ka mestu Orlovat, i dalje prema Zrenjaninu, upućuju se na državni put II A reda broj 129, Farkaždin – Perlez. Radovi će biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 27.05.2020. 13:33

Radovi na državnom putu I A reda broj 1,  deonica naplatna stanica Stara Pazova – Inđija

Detalji:

Do 30.06.2020. godine, produžavaju se radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije, na državnom putu I A reda broj 1, deonica naplatna stanica Stara Pazova – Inđija. U zoni radova, za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka, u smeru Beograd - Novi Sad, a saobraćaj će se preusmeriti na desnu kolovoznu traku smera Novi Sad - Beograd, u kojoj će se saobraćaj odvijati dvosmerno.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.05.2020. 10:36

OBUSTAVA saobraćaja - deonica Jošanička Banja – Kopaonik 1

Detalji:

Od 11.05.2020. do 31.07.2020. godine, na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na državnom putu II A reda broj 210, na deonici Jošanička Banja – Кopaonik. Alternativni putni pravac za Кopaonik: Biljanovac - Raška - Rudnica - Кopaonik, a iz pravca Кruševca: Кruševac - Brus - Brzeće - Кopaonik.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

 

Vreme poslednje izmene: 26.05.2020. 10:29

GP NEŠTIN

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: UGP

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:32

GP LJUBA

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Za teretna vozila:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: UGP

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:31

GP JABUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije 
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Moguće su promene iz časa u čas. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:26

GP PROHOR PČINJSKI (Srbija - Severna Makedonija) R-238 (veza sa R-125)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:22

GP RIBARCI

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima :
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju

Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:19

GP STREZIMIROVCI (Srbija-Bugarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:17

GP JAŠA TOMIĆ

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme GP Jaša Tomić je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:09

Normalizacija saobraćaja na mostu preko reke Trešnjice

Detalji:

Završeni su radovi na mostu preko reke Trešnjice, na deonici Ljubovija – Rogačica, na državnom putu I B reda broj 28, i saobraćaj se odvija normalno.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 22.05.2020. 14:04

Radovi AP E-75, deonica Ralja – Požarevac –Velika Plana (most Krnjevo)  

Detalji:

Od subote 23.05.2020. godine  do 05.08.2020. godine, na auto – putu E-75, deonica Ralja – Požarevac – Velika Plana (most Krnjevo), izvodiće se radovi na periodičnom održavanju mosta. U zoni radova, za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka smera ka Nišu, a saobraćaj će se preusmeriti na preticajnu traku smera ka Beogradu.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 21.05.2020. 15:54

Izmena režima saobraćaja  na AP E-70, u zoni čeone naplatne stanice Šid

Detalji:

Od petka 22.05.2020. godine, otpočinje priprema i izmena režima saobraćaja na delu auto – puta E-70, pre čeone naplatne stanice Šid i posle nje. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu auto-puta. Planirani rok završetka radova 10.06.2020.godine.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 21.05.2020. 14:15

Radovi na državnom putu I B reda broj 39, Leskovac- Vlasotince

Detalji:

Do 15.09.2020. godine radovi na pojačanom održavanju kolovoza, na državnom putu I B reda broj 39, Leskovac – Vlasotince, deonica Leskovac jug – petlja na državnom putu I A reda broj 1 (kod Vlasotinačkog mosta), u dužini oko 6,50km. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju.
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 20.05.2020. 13:14

Radovi petlja Pojate – petlja Ražanj

Detalji:

Od 17.05.2020. do 17.06.2020.godine, u periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza, na auto – putu E-75, deonica od petlje Pojate do petlje Ražanj, u smeru ka Nišu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka, smer Beograd - Niš, a saobraćaj će se odvijati levom kolovoznom trakom, smer Beograd - Niš.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 17.05.2020. 10:51

Radovi na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, most Ostružnica

Detalji:

Od 30.04.2020. do 15.06.2020. godine, izvoditi radovi na izgradnji zelenog pojasa i postavljanju javne rasvete u zoni mosta preko reke Save. Saobraćaj iz pravca Ostružnice se preusmerava u levu kolovoznu traku na novi službeni prolaz, neposredno nakon prelaska mosta preko reke Save. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.


 

 

Vreme poslednje izmene: 17.05.2020. 07:45

Radovi na auto – putu E-75, petlja „Sirig

Detalji:

Od srede 20.05.2020. godine do 16.08.2020. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza na deluauto – puta E-75, na deonici petlja „Sirig" - petlja „Novi Sad sever", smer Sirig-Novi Sad. Tokom izvođenja radova, saobraćaj iz pravca Siriga ka Novom Sadu biće preusmeren preko službenog prolaza na dvosmerno odvijanje saobraćaja na pravcu Novi Sad-Sirig.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 17.05.2020. 07:40

Aljinovići-Sjenica, radovi na putu

Detalji:

Produžavaju radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 29, na deonici Aljinovići – Sjenica. Radovi će se izvoditi do 05.06.2020. godine, pod saobraćajem.
JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.05.2020. 13:55

Radovi u zoni petlje Bubanj potok

Detalji:

Od 13.05.2020. godine do 01.11.2020. godine, nastaviće se sa postavljanjem saobraćajne signalizacije u okviru radova na izgradnji nove petlje Bubanj Potok, na državnom putu I A reda broj 1, nakon postojeće petlje Bubanj Potok, u smeru ka Nišu. Radovi će se izvoditi u zaustavnoj saobraćajnoj traci, i počinju 225m nakon petlje Bubanj Potok, a saobraćaj će se preusmeravati na voznu i preticajnu saobraćajnu traku.
Na državnom putu II A reda broj 154 (blizina veze sa državnim putem I A reda broj 1) je postavljena privremena saobraćajna signalizacija i oprema, zbog uključenja i isključenja građevinskih mašina za vreme izvođenja radova na izgradnji nove petlje Bubanj Potok, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno, bez suženja kolovoza.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 15.05.2020. 16:05

Radovi na auto-putu E-75 na deonici od petlje Merošina do petlje Doljevac  

Detalji:

Do 13.06.2020. godine, produžavaju se radovi na sanaciji kolovoza na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici od petlje Merošina do petlje Doljevac, u zoni petlje Merošina.
U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka, smer Leskovac-Niš. Do završetka radova biće onemogućeno odvijanje saobraćaja na delu petlje Merošina, na kraku isključenja iz pravca Leskovca prema Prokuplju. Za alternativni pravac formiran je obilazak: vozila koja se kreću ka Prokuplju i Merošini koristiće alternativni put preko petlje NišDetalji:U mestu Tanasković, na deonici Luke- Lučka Reka zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 7.5t.Izvor...

Detalji:Na državnom putu II B reda broj 330, deonica Loznica - Zajača, po izlasku iz Loznice do industrijskog kompl...

Detalji:Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:N...

Detalji:Arilje - Ivanjica, u mestu Klisura, uspostavljen saobraćaj nakon izlivanja reke Moravice, koja je ujedno o&scaro...

Sve vesti »

 
CargoAgent.net - BERZA TERETA I TRANSPORTA


Cargoagent.net je internet berza tereta i kamiona koja predlaže usluge transporta i špedicije za firme iz Srbije, Balkana i cele Evrope. Naša berza prevoza predlaže menadžerima transportnih, špediterskih i trgovinskih preduzeća da obavljaju svoje poslove brže, lakše i efikasnije.

Kategorija firme: Transportna firma / Autoprevoznik
Grad: Užice,
Država:RS - SrbijaKategorija firme: Trgovinska firma / Uvoznik, izvoznik
Grad: Beograd,
Država:RS - Srbija


CargoAgent.NET Za kontakt:
tel/fax: +381 11 414 6410
Informacija i slanje dokumenata
mob: +359 888 366 366
Informacija i pomoć

Facebook: Cargoagent Net
Google+: CargoAgent.Net
Ponedeljak - Petak (08:00 - 17:00)

Copyright (c) 2007-2013 Cargoagent.NET