TRANSPORTNE VESTI 1GP MALI ZVORNIK

1GP MALI ZVORNIK

1gp mali zvornik

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta 
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020. godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:08

1GP KLADOVO I

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - 
2. Ulaz u Srbiju -  
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena propisa savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na teretnim terminalima :
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:08

1GP BOGOJEVO, sa hrvatske strane (GP ERDUT)

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:08

1GP Bačka Palanka sa Hrvatske strane ILOK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1.. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:08

1GP BATROVCI sa Hrvatske strane GP BAJAKOVO Lipovac, na AP E70

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - 
2. Ulaz u Srbiju - 
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:08

1GP SREMSKA RAČA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta 
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:06

1GP GOSTUN Srbija Crna Gora

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:06

1GP KELEBIJA Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 90 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:05

1GP PREŠEVO Srbija - Severna Makedonija AP E 75 M1

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Dana 22.05.2020. godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:05

1GP GRADINA Dimitrovgrad Srbija Bugarska AP E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:05

1GP BAČKI BREG Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije- oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju - oko 15 minuta
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:05

1GP HORGOŠ Srbija Mađarska AP A1, E75

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: 
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 90 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:04

1GP ŠID sa hrvatske strane GP Tovarnik

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - 
2. Ulaz u Srbiju - 
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na teretnim terminalima :
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 02.06.2020. 08:04

Radovi - deonica petlja Niš istok – Malča (naseljeno mesto Matejevac)

Detalji:

Do 15.06.2020. godine izvodiće se radovi na redovnom održavanju mosta na državnom putu II B reda broj 426, na deonici petlja Niš istok – Malča (naseljeno mesto Matejevac). Radovi se izvode  u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, uz postavljenu privremenu vertikalnu saobraćajnu signalizaciju.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:41

Straža-Jasenovo, radovi

Detalji:

Na državnom putu I B reda broj 18, deonica Straža – Jasenovo (izlazak iz Straže ka Jasenovu) na snazi izmena režima saobraćaja uz gradilišnu signalizaciju o radovima i smanjenju brzine.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:37

1GP VRŠKA ČUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - 
2. Ulaz u Srbiju -  
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena propisa savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na teretnim terminalima :
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz teretnih vozila i robe koja ne zahteva fito-sanitarnu inspekciju.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:06

1GP BAJMOK (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije- oko 15 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 15 minuta.
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Radno vreme GP Bajmok je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor: UGP

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:06

1GP BAČKI VINOGRADI

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Na izlazu iz Srbije
2. Na ulazu u Srbiju
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme GP Bački Vinogradi je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Izvor: Uprava granične Policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:06

1GP VATIN

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor: Uprava granične policije RS
 

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:06

1GP KOTROMAN - između Srbije i BIH

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta 
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz otvoren je i za teretna vozila.
Zadržavanja za teretna motorna vozila:
1. Izlaz iz Srbije, oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:06

1GP JAMENA - između Srbije (na Savi zapadno od Sremske Rače) i BIH (Bijeljina)

Detalji:

Prelaz SKELOM - Radi svakog dana od 07,00 do 20,00 sati.
- NEPARNIM satima skela kreće iz Srbije, a
- PARNIM satima iz Republike Srpske.
- Ukupno ima 14 polazaka skele (po 7 sa svake strane).
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:06

1GP ŠPILJANI Srbija Crna Gora E65 E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju -  oko 15 minuta.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju -  oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:05

Surčin-Obrenovac, radovi

Detalji:

Od utorka 02.06.2020.  do ponedeljka 08.06.2020. godine, u vremenskom periodu od 7.00 do 15.00 časova, izvodiće se radovi na košenju trave u putnom pojasu, na državnom putu I A reda broj 2, na deonici Surčin – Obrenovac, u oba smera. Radovi se izvode u zaustavnoj saobraćajnoj traci i obeleženi su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 18:01

Radovi na drž.putu I A reda broj 2, deonica Ub - Lajkovac

Detalji:

Od utorka 02.06.2020.  do ponedeljka 08.06.2020. godine, u vremenskom periodu od 7.00 do 15.00 časova, izvodiće se radovi na ispiranju atmosferske kanalizacije, na državnom putu I A reda broj 2, na deonici Ub – Lajkovac. Radovi se izvode u pokretu u razdelnom pojasu i za saobraćaj se povremeno zatvara preticajna saobraćajna traka u oba smera.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 17:58

Radovi od petlje Pećinci- petlja Beograd

Detalji:

Od 02.06.2020. godine izvodiće se istražni radovi na državnom putu I A reda broj 3, na deonici od petlje Pećinci do petlje Beograd, u toku svetlog dela dana. Za saobraćaj će biti zatvorene vozna i preticajna saobraćajna traka u dužini od 4 km, a saobraćaj će se odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom. Planirano trajanje radova je 20 dana.
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 17:55

Kneževići, Bela Zemlja, Užice, radovi na putu

Detalji:

Produžavaju se radovi do 01.08.2020. godine, radovi na državnom putu I B reda broj 23 i I B reda broj 28, deonica Kneževići – Bela Zemlja – Užice u naseljenom mestu Bela Zemlja. Radovi se izvode svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7.00 do 16.00 časova, subotom od 7.00 do 15.00 časova. Nedeljom se radovi ne izvode.
 Izvor JP "Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 17:34

Vrdnik - Irig - produžetak radova

Detalji:

Produžavaju se radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije do 30.06.2020.godine, na deonici Vrdnik – Irig, na državnom putu II B reda broj 313. U toku izvođenja radova povremeno dolazi do naizmeničnog propuštanja vozila (ali ne svakog dana). Radovi su obezbećeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom, koja upozorava na radove i smanjenje brzine.


 


Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 11:22

Batajnička petlja, radovi na završetku petlje u sklopu AP NS-BG

Detalji:

Do 05.04.2021. godine, biće aktuelna izmene u režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, u zoni Batajničke petlje, zbog radova na završetku izgradnje kompleksa petlje Batajnica. Za vozila koja se nakon isključenja sa auto-puta, iz smera Novog Sada i smera Čačka, kreću ka Zemunu, na deonici dužine oko 150 metara zauzeta je desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvijati slobodnom saobraćajnom trakom. Postavljena je privremene saobraćajne signalizacije i opreme koja reguliše ovakav način odvijanja saobraćaja.
Izvor: JP"Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 07:54

Leskovac jug - Vlasotince radovi na putu

Detalji:

Produžavaju se do 15.09.2020. godine radovi na pojačanom održavanju kolovoza, na državnom putu I B reda broj 39, Leskovac – Vlasotince, deonica Leskovac jug – petlja na državnom putu I A reda broj 1 (kod Vlasotinačkog mosta), u dužini oko 6,50km. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 07:44

Radovi na AP E-75, deonica tunel Železnik - tunel Lipak – tunel Straževica

Detalji:

Produžavaju se radovi do 10.06.2020.  godine, koji se izvode u periodu od 07.00 do 15.00 časova, na čišćenju i pranju revizionih staza i kišne kanalizacije u tunelu Železnik, tunelu Lipak i tunelu Straževica, na delu državnog puta I A reda broj 1. Radovi se izvoditi u pokretu u oba smera, u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci, koja je privremeno zatvorena za saobraćaj. U zoni radova saobraćaj je usporen.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.06.2020. 07:42

1GP NAKOVO

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme GP Nakovo je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:42

1GP VRBICA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme GP Vrbica je od 07-19 č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:42

1GP SOT

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta.
Ovaj granični prelaz radi od 00-24 h svakog dana za putnička vozila, autobuse i za prazne kamione.

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:42

1GP ĐERDAP II

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz mogu koristiti samo putnička vozila. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:41

1GP ĐALA (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima
1. Izlaz iz Srbije- oko 15 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 15 minuta.
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme GP Đala je od 07-19č, svakog dana,isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Izvor: UGP

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:41

1GP SRPSKA CRNJA

Detalji:

 

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije -
2. Ulaz u Srbiju -  
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena propisa savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na teretnim terminalima :
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:41

1GP KALUĐEROVO

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz putničkih vozila i praznih teretnih vozila. Radno vreme GP" Kaluđerovo" je od 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:41

1GP RABE (Srbija - Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Ovaj GP je namenjen isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Radno vreme GP Rabe od 07 do 19 h.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:41

1GP RASTINA (Srbija - Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije- oko 15 minuta.
2. Ulaz u Srbiju- oko 15 minuta.
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme GP Rastina je od 07-19č, svakog dana,isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:41

1GP MOKRANJE

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz putničkih vozila i praznih teretnih vozila. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:41

1GP HORGOŠ II

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije- oko 15 minuta
2. Ulaz u Srbiju- oko 15 minuta
Državljani Srbije i Mađarske od 25.05.2020. godine od 10h mogu slobodno da koriste svih 9 graničnih prelaza.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme GP Horgoš II je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Izvor: Uprava granične Policije RS


 

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:41

1GP BEZDAN ( Srbija- Hrvatska ) M-18

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične Policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:41

1GP BADOVINCI (PAVLOVIĆA ĆUPRIJA)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije - nema zadržavanja 
2. Ulaz u Srbiju - nema zadržavanja 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Teretna motorna vozila na ovom graničnom prelazu mogu da ulaze u Srbiju PUNA i PRAZNA, dok na izlazu iz Srbije ka Bosni I Hercegovine teretna vozila mogu da prolaze samo PRAZNA.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:40

1GP BAJINA BAŠTA - između Srbije (Bajina Bašta) i BIH (Skelani)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta 
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena propisa savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak TERETNIH VOZILA, ali ISKLJUČIVO PRAZNA.
adno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:36

1GP TRBUŠNICA - LOZNICA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta 
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Ovaj granični prelaz NIJE predviđen za prelazak teretnih motornih vozila.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:36

Nova Pazova - Novi Banovci, radovi na auto-putu

Detalji:

Od 24.05.2020.godine, u 12.00 časova počinju radovi na popravci oštećenog nadvožnjaka, na delu auto-puta između Nove Pazove i Novih Banovaca (drž. puta I A reda br.1), smeru ka Beogradu. U dužini od 800 metara za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj će se preusmeriti na preticajnu saobraćajnu traku u smeru ka Novom Sadu, gde će se saobraćaj odvijati dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 30.06.2020.godine.
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:14

Beograd - Obrenovac, mesto Duboko sanacija klizišta

Detalji:

Do 05.06.2020. godine izvodiće se radovi na sanaciji klizišta „Duboko“, na delu državnog puta I B reda broj 26, deonica Obrenovac – Beograd. U toku izvođenja radova vršiće se povremene obustave saobraćaja u trajanju od po 3 minuta u jednom smeru – zbog ulaska/izlaska građevinskih mašina. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 17:09

Izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, deonica Subotica - Novi Sad

Detalji:

Produžavaju se radovi do 15.08.2020.  godine na sanaciji kolovoza na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici Subotica - Novi Sad, smer ka Novom Sadu, u blizini petlje Feketić. Tokom izvođenja radova, saobraćaj iz pravca Subotice ka Novom Sadu je preusmeren u kolovoznu traku iz pravca Novi Sad - Subotica, u preticajnu saobraćajnu traku.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 14:05

Staničenje - Pirot , zona tunela Sopot - radovi na izgradnji nadvožnjaka

Detalji:

Produžavaju se radovi do 30.06.2020.  godine na izgradnji nadvožnjaka, na delu državnog puta I A reda broj 4, u zoni tunela „Sopot“. U toku izvođenja radova, za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka, u oba smera. U zoni radova saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 14:04

Odvraćenica- Preko brdo, na planini Golija

Detalji:

Nastavljaju  se radovi na državnom putu II A reda broj 198, na deonici Preko brdo – Odvraćenica, na planini Golija. Trenutno se izvode radovi na obnovi kolovozne konstrukcije, sistemima za odvodnjavanje, bankinama i bermama. Saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, uz suženja i kratke devijacije.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 31.05.2020. 14:03

Pazarište -Tutin, radovi na mostu preko Sebečevske reke

Detalji:

Na deonici Pazarište – Tutin (na drž. putu II A reda broj 203), zbog radova na mostu preko Sebečeveske reke, saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 01.06. do 01.11.2020.godine. Vozila će se kretati dvosmerno u zoni radova preko privremene devijacije, a prema postavljenoj signalizaciji, uz ograničenje brzine od 20 km/h u pravcu Tutina, i 10 km/h u pravcu Pazarišta.

 

Vreme poslednje izmene: 30.05.2020. 16:03

GP UVAC - između Srbije (Priboj) i BIH (Rudo-Višegrad)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim :
1. Izlaz iz Srbije.
2. Ulaz u Srbiju
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine, otvoreni su granični prelazi između ove dve države.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: UGP

 

Vreme poslednje izmene: 30.05.2020. 12:33

GP LJUBOVIJA - između Srbije (Ljubovija) i BIH (Bratunac)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju 
Na osnovu zvaničnog saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 30.05.2020. godine, o odluci Bosne i Hercegovine da otvori granične prelaze za građane Republike Srbije, donetoj 28.05.2020. godine, otvoreni su granični prelazi između ove dve države.
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 30.05.2020. 12:22

Radovi na državnom putu I A reda broj 2, deonica Preljina-Ljig, tunel Veliki Kik

Detalji:

Na državnom putu I A reda broj 2, deonica Preljina – Ljig, u tunelu Veliki Kik, smer ka Beogradu, zatvorena je preticajna saobraćajna traka zbog radova na popravci sistema za odvodnjavanje. Saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom a planirani rok zavreštka radova je 01.06.2020.godine do 15.00 časova.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

 

Vreme poslednje izmene: 30.05.2020. 10:33

Petlja Lajkovac - Petlja Ljig, radovi na sanaciji kanala

Detalji:

Od 01.06. do 12.06.2020. godine, u periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvoditi radovi na sanaciji kanaleta u razdelnom pojasu, na delu državnog puta I A reda broj 2, na deonici petlja „Lajkovac" - petlja „Ljig", u oba smera. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok će se vozila kretati voznom saobraćajnom trakom.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 29.05.2020. 18:15

Radovi Markovica - Lučani kod autobuske stanice

Detalji:

Zbog hitnih radova na sanaciji kosina Lučanskog potoka, kod autobuske stanice u Lučanima, saobraćaj je sa državnog puta II B reda broj 408, preusmeren na lokalni asfaltni put u dužini od 200 metara, a nakon čega se ponovo uključuje na državni put. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor JP Putevi Srbija

 

Vreme poslednje izmene: 29.05.2020. 18:12

Radovi -Kneževići – Bela Zemlja – Užice, kod petlje Sušica

Detalji:

Do 25.06.2020. godine, na državnom putu I B reda broj 23 i 28, deonica Kneževići – Bela Zemlja – Užice, kod petlje Sušica izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka „Kneževići“ (prva faza). Stara rampa, iz Višegrada ka Užicu, proširena je za dvosmerno odvijanje saobraćaja.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 28.05.2020. 14:52

Radovi na auto - putu E-75, Petlja Smederevo

Detalji:

Do 30.06.2020. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji mosta iznad železničke pruge na prilazu naplatne stanice Smederevo, na auto – putu E-75, deonica petlja Smederevo. U zoni radova, za saobraćaj će biti zatvorena desna vozna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno levom voznom saobraćajnom trakom iz pravca Beograda ka naplatnoj stanici Smederevo.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.05.2020. 15:46

Brežđe - Srasla Bukva, OBUSTAVA saobraćaja zbog radova

Detalji:

Saobraćaj je obustavljen zbog radova na mostu preko reke Ribnice na putu Brežđe – Srasla Bukva na putu između Mionice i Divčibara (drž. puta II B reda broj 356.) Alternativni put je dug oko 33 km. i vodi državnim, ali jednim delom i opštinskim putem (drž. put II B reda broj 356, II A reda broj 175) kroz selo Struganik u opštini Mionica: Brežće – Bogdanovića brdo – Mionica – Komanice – Struganik – Gornji Lajkovac. Planirani rok zavreštka radova na rehabilitacija mosta je 11.08.2020. godine.
Izvor JP „Putevi Srbije“.


 

 

 

 

 

Vreme poslednje izmene: 27.05.2020. 14:09

Produžetak radova - deonica Halovo-Veliki Izvor

Detalji:

Do 12.06.2020. godine se produžavaju radovi na izgradnji rigole i proširenju kolovoza, na delu državnog puta II A reda broj 169, na deonici Halovo – Veliki Izvor, u dužini od 2500 metara. Radovi će se izvoditi svakog radnog dana, u periodu od 07.00 do 15.00 časova. U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 27.05.2020. 13:59

OBUSTAVA saobraćaja na mostu preko reke Tamiš kod mesta Orlovat

Detalji:

Od 21.03.2020. godine do 20.08.2020. godine, na snazi biti obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju, na državnom putu II A reda broj 130, most preko reke Tamiš, kod mesta Orlovat. Alternativni putni pravci za vozila koja se kreću iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačice preko mesta Orlovat, upućuju se na državni put II A reda broj 129, Farkaždin – Kovačica, a vozila koja se kreću iz pravca Padine i Kovačice ka mestu Orlovat, i dalje prema Zrenjaninu, upućuju se na državni put II A reda broj 129, Farkaždin – Perlez. Radovi će biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 27.05.2020. 13:33

Radovi na državnom putu I A reda broj 1,  deonica naplatna stanica Stara Pazova – Inđija

Detalji:

Do 30.06.2020. godine, produžavaju se radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije, na državnom putu I A reda broj 1, deonica naplatna stanica Stara Pazova – Inđija. U zoni radova, za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka, u smeru Beograd - Novi Sad, a saobraćaj će se preusmeriti na desnu kolovoznu traku smera Novi Sad - Beograd, u kojoj će se saobraćaj odvijati dvosmerno.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.05.2020. 10:36

OBUSTAVA saobraćaja - deonica Jošanička Banja – Kopaonik 1

Detalji:

Od 11.05.2020. do 31.07.2020. godine, na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na državnom putu II A reda broj 210, na deonici Jošanička Banja – Кopaonik. Alternativni putni pravac za Кopaonik: Biljanovac - Raška - Rudnica - Кopaonik, a iz pravca Кruševca: Кruševac - Brus - Brzeće - Кopaonik.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

 

Vreme poslednje izmene: 26.05.2020. 10:29

GP NEŠTIN

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: UGP

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:32

GP LJUBA

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Za teretna vozila:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: UGP

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:31

GP JABUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije 
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Moguće su promene iz časa u čas. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:26

GP PROHOR PČINJSKI (Srbija - Severna Makedonija) R-238 (veza sa R-125)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:22

GP RIBARCI

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima :
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju

Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:19

GP STREZIMIROVCI (Srbija-Bugarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:17

GP JAŠA TOMIĆ

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima:
1. Izlaz iz Srbije
2. Ulaz u Srbiju
Dana 22.05.2020.godine stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o prestanku važenja odluke o zatvaranju graničnih prelaza.
Zbog čestih promena savetujemo putnicima da pre korišćenja ovog graničnog prelaza, provere u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ove susedne zemlje da li je ovaj granični prelaz otvoren i sa druge strane, odnosno da li se može koristiti za ulazak/izlazak iz ove zemlje.
Radno vreme GP Jaša Tomić je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 23.05.2020. 12:09

Preko brdo - Odvraćenica - radovi

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 198, na deonici Preko brdo – Odvraćenica, na planini Golija, završeni su asfalterski radovi zbog kojih je na snazi bila obustava saobraćaja.
Nastavak radova na navedenoj deonici, izvodi se uz naizmenično propuštanje saobraćaja.
Planirano trajanje radova je 31.05.2020. godine.
Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor: JP"Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 22.05.2020. 18:21

Normalizacija saobraćaja na mostu preko reke Trešnjice

Detalji:

Završeni su radovi na mostu preko reke Trešnjice, na deonici Ljubovija – Rogačica, na državnom putu I B reda broj 28, i saobraćaj se odvija normalno.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 22.05.2020. 14:04

Radovi AP E-75, deonica Ralja – Požarevac –Velika Plana (most Krnjevo)  

Detalji:

Od subote 23.05.2020. godine  do 05.08.2020. godine, na auto – putu E-75, deonica Ralja – Požarevac – Velika Plana (most Krnjevo), izvodiće se radovi na periodičnom održavanju mosta. U zoni radova, za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka smera ka Nišu, a saobraćaj će se preusmeriti na preticajnu traku smera ka Beogradu.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 21.05.2020. 15:54

Izmena režima saobraćaja  na AP E-70, u zoni čeone naplatne stanice Šid

Detalji:

Od petka 22.05.2020. godine, otpočinje priprema i izmena režima saobraćaja na delu auto – puta E-70, pre čeone naplatne stanice Šid i posle nje. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu auto-puta. Planirani rok završetka radova 10.06.2020.godine.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 21.05.2020. 14:15

Radovi na državnom putu I B reda broj 39, Leskovac- Vlasotince

Detalji:

Do 15.09.2020. godine radovi na pojačanom održavanju kolovoza, na državnom putu I B reda broj 39, Leskovac – Vlasotince, deonica Leskovac jug – petlja na državnom putu I A reda broj 1 (kod Vlasotinačkog mosta), u dužini oko 6,50km. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju.
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 20.05.2020. 13:14

Radovi petlja Pojate – petlja Ražanj

Detalji:

Od 17.05.2020. do 17.06.2020.godine, u periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza, na auto – putu E-75, deonica od petlje Pojate do petlje Ražanj, u smeru ka Nišu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka, smer Beograd - Niš, a saobraćaj će se odvijati levom kolovoznom trakom, smer Beograd - Niš.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 17.05.2020. 10:51

Radovi na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, most Ostružnica

Detalji:

Od 30.04.2020. do 15.06.2020. godine, izvoditi radovi na izgradnji zelenog pojasa i postavljanju javne rasvete u zoni mosta preko reke Save. Saobraćaj iz pravca Ostružnice se preusmerava u levu kolovoznu traku na novi službeni prolaz, neposredno nakon prelaska mosta preko reke Save. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.


 

 

Vreme poslednje izmene: 17.05.2020. 07:45

Radovi na auto – putu E-75, petlja „Sirig

Detalji:

Od srede 20.05.2020. godine do 16.08.2020. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza na deluauto – puta E-75, na deonici petlja „Sirig" - petlja „Novi Sad sever", smer Sirig-Novi Sad. Tokom izvođenja radova, saobraćaj iz pravca Siriga ka Novom Sadu biće preusmeren preko službenog prolaza na dvosmerno odvijanje saobraćaja na pravcu Novi Sad-Sirig.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 17.05.2020. 07:40

Aljinovići-Sjenica, radovi na putu

Detalji:

Produžavaju radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 29, na deonici Aljinovići – Sjenica. Radovi će se izvoditi do 05.06.2020. godine, pod saobraćajem.
JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.05.2020. 13:55

Radovi u zoni petlje Bubanj potok

Detalji:

Od 13.05.2020. godine do 01.11.2020. godine, nastaviće se sa postavljanjem saobraćajne signalizacije u okviru radova na izgradnji nove petlje Bubanj Potok, na državnom putu I A reda broj 1, nakon postojeće petlje Bubanj Potok, u smeru ka Nišu. Radovi će se izvoditi u zaustavnoj saobraćajnoj traci, i počinju 225m nakon petlje Bubanj Potok, a saobraćaj će se preusmeravati na voznu i preticajnu saobraćajnu traku.
Na državnom putu II A reda broj 154 (blizina veze sa državnim putem I A reda broj 1) je postavljena privremena saobraćajna signalizacija i oprema, zbog uključenja i isključenja građevinskih mašina za vreme izvođenja radova na izgradnji nove petlje Bubanj Potok, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno, bez suženja kolovoza.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 15.05.2020. 16:05

Radovi na auto-putu E-75 na deonici od petlje Merošina do petlje Doljevac  

Detalji:

Do 13.06.2020. godine, proDetalji:U mestu Tanasković, na deonici Luke- Lučka Reka zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 7.5t.Izvor...

Detalji:Na državnom putu II B reda broj 330, deonica Loznica - Zajača, po izlasku iz Loznice do industrijskog kompl...

Detalji:Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:N...

Detalji:Arilje - Ivanjica, u mestu Klisura, uspostavljen saobraćaj nakon izlivanja reke Moravice, koja je ujedno o&scaro...

Sve vesti »

 
CargoAgent.net - BERZA TERETA I TRANSPORTA


Cargoagent.net je internet berza tereta i kamiona koja predlaže usluge transporta i špedicije za firme iz Srbije, Balkana i cele Evrope. Naša berza prevoza predlaže menadžerima transportnih, špediterskih i trgovinskih preduzeća da obavljaju svoje poslove brže, lakše i efikasnije.

Kategorija firme: Transportna firma / Autoprevoznik
Grad: Užice,
Država:RS - SrbijaKategorija firme: Transportna firma / Autoprevoznik
Grad: Ivanjica,
Država:RS - Srbija


CargoAgent.NET Za kontakt:
tel/fax: +381 11 414 6410
Informacija i slanje dokumenata
mob: +359 888 366 366
Informacija i pomoć

Facebook: Cargoagent Net
Google+: CargoAgent.Net
Ponedeljak - Petak (08:00 - 17:00)

Copyright (c) 2007-2013 Cargoagent.NET