TRANSPORTNE VESTI 1GP RASTINA (SRBIJA - MAĐARSKA)

1GP RASTINA (SRBIJA - MAĐARSKA)

1gp rastina (srbija - mađarska)

Detalji:

Detalji: Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj zadržavanja su oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju iz pravca Mađarske zadržavanja su oko 30 min.
Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni.
Radno vreme GP Rastina je od 07-19č, svakog dana,isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:52

1GP HORGOŠ II

Detalji:

Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Na izlazu iz Srbije su do 30 min.
2. Na ulazu u Srbiju su do 30 min.
Radno vreme GP Horgoš II je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Izvor,
Uprava granične Policije RS


Izvor:
Uprava granične Policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:52

1GP SOT

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta.
Ovaj granični prelaz radi od 00,00-24,00 h svakog dana za putnička vozila, autobuse i za prazne kamione.

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:51

1GP BAČKI VINOGRADI

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Na izlazu iz Srbije su do 30 min.
2. Na ulazu u Srbiju su do 30 min.
Radno vreme GP Bački Vinogradi je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

Izvor,
Uprava granične Policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:51

1GP BAJMOK (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj zadržavanja su 30 min
2. Ulaz u Srbiju iz pravca Mađarske zadržavanja su oko 30 min.
Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Radno vreme GP Bajmok je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:51

1GP VATIN

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.

 

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:51

1GP KOTROMAN - između Srbije i BIH

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta.
Ovaj granični prelaz otvoren je i za teretna vozila.
Zadražavanja za teretna motorna vozila:
1. Izlaz iz Srbije, oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:51

1GP TRBUŠNICA - LOZNICA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz NIJE predviđen za prelazak teretnih motornih vozila.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:51

1GP MALI ZVORNIK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:51

1GP BADOVINCI (PAVLOVIĆA ĆUPRIJA)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Teretna motorna vozila na ovom graničnom prelazu mogu da ulaze u Srbiju PUNA i PRAZNA, dok na izlazu iz Srbije ka Bosni I Hercegovine teretna vozila mogu da prolaze samo PRAZNA.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:51

1GP BOGOJEVO, sa hrvatske strane (GP ERDUT)

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 min
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:51

1GP Bačka Palanka sa Hrvatske strane ILOK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1.. Izlaz iz Srbije - do 120 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.

Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Podsećamo vozače teretnih vozila da sa početkom nove radne nedelje očekujemo novo formiranje kolona i duža zadržavanja na mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija zbog čega se među-zona brzo popuni, a formiranje kolana se tada prenosi i na našu stranu kada zadržavanja postaju duga i višesatna. Napominjemo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara, ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:50

1GP BATROVCI sa Hrvatske strane GP BAJAKOVO Lipovac, na AP E70

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - višesatno zadržavanje.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:50

1GP SREMSKA RAČA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 60 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Zadržavanja na graničnim prelazima su promenljiva i relativna.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:50

1GP ŠPILJANI Srbija Crna Gora E65 E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 min.
2.Ulaz u Srbiju - do 30 min.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:50

1GP GOSTUN Srbija Crna Gora

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:50

1GP KELEBIJA Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije  do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 120 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:50

1GP PREŠEVO Srbija - Severna Makedonija AP E 75 M1

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:46

1GP GRADINA Dimitrovgrad Srbija Bugarska AP E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Na izlazu iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Zbog pojačane kontrole od strane bugarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Bugarske, zbog čega su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:46

1GP BAČKI BREG Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na ovom graničnom prelazu nema teretnog terminala, pa ovaj granični prelaz mogu da koriste samo putnička vozila i autobusi.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor,
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:46

1GP HORGOŠ Srbija Mađarska AP A1, E75

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: 
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 120 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:45

1GP ŠID sa hrvatske strane GP Tovarnik

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 07:45

1GP KALUĐEROVO

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz putmničkih vozila i praznih teretnih vozila. Radno vreme GP" Kaluđerovo" je od 00-24h. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 03.03.2020. 20:41

1GP KLADOVO II

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz mogu koristiti samo putnička vozila. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 03.03.2020. 20:41

1GP VRBICA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka Rumuniji oko 30 minuta.
2. Na ulazu u Srbiju iz Rumunije oko 30 minuta.
Radno vreme GP Vrbica je od 07-19 č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.

 

Vreme poslednje izmene: 03.03.2020. 20:41

1GP BEZDAN ( Srbija- Hrvatska ) M-18

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor,
Uprava granične Policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 03.03.2020. 20:41

1GP MOKRANJE

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije od 15 do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju od 15 do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz putmničkih vozila i praznih teretnih vozila. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 03.03.2020. 20:41

Tunel „Stara Straževica“, radovi na ručnom i mašinskom čišćenju tunela

Detalji:

Na lokaciji tunel Stara Straževica od 03.03.2020. godine, od 22.00 časa, do 04.03.2020. godine do 05.00 časova, izvodiće se radovi na ručnom i mašinskom čišćenju tunela (ivičnjak i revizione staze). Radovi će se izvoditi u pokretu u oba smera u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci koja će privremeno biti zatvorena za saobraćaj. Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Izvor: JP"Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 03.03.2020. 14:07

Ub-Obrenovac, radovi na auto-putu

Detalji:

Zbog radova na zameni oštećene odbojne ograde danas će 03.03.2020.g, na delu auto-puta između Uba i Obrenovca ( drž. puta I A reda broj 2) u oba  smera, za saobraćaj biti povremeno zauzete zaustavna i preticajna saobraćajna traka zbog čega je potrebno vožnju prilagoditi uslovima uslovima na putu.
Izvor
JP PUtevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 03.03.2020. 12:25

1GP JAMENA - između Srbije (na Savi zapadno od Sremske Rače) i BIH (Bijeljina)

Detalji:

Prelaz SKELOM - Radi svakog dana od 07,00 do 20,00 sati.
- NEPARNIM satima skela kreće iz Srbije, a
- PARNIM satima iz Republike Srpske.
- Ukupno ima 14 polazaka skele (po 7 sa svake strane).
Obustava saobraćaja za sva vozila zbog kvara na skeli.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 03.03.2020. 05:34

Beograd - Obrenovac, mesto Duboko sanacija klizišta

Detalji:

Do 02.04.2020. godine izvodiće se radovi na sanaciji klizišta „Duboko“, na delu državnog puta I B reda broj 26, deonica Obrenovac – Beograd. U toku izvođenja radova vršiće se povremene obustave saobraćaja u trajanju od po 3 minuta u jednom smeru – zbog ulaska/izlaska građevinskih mašina. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

 

Vreme poslednje izmene: 02.03.2020. 13:30

I B-28   Granica PZP Valjevo/Užice (Okletac) - Rogačica - Kostojevići - Užice 1ZKŠ

Detalji:

Na ovoj deonici na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.03.2020. 07:35

I B-23 Granica PZP Požega/Užice (Uzići) - Užice - Čajetina - Nova Varoš - Prijepolje - dr.granica

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 01.03.2020. 07:34

Venčane - Dučina, izmena u odvijanju saobraćaja

Detalji:

Na snazi je izmena u režimu odvijanja saobraćaja,na državnom putu II A reda broj 148, 200 metara posle skretanja za mesto Venčane, prema Dučini. Saobraćaj se odvija levom saobraćajnom trakom naizmeničnim propuštanjem vozila u zoni od 20 metara, i obezbeđen je adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Извор ЈП Путеви Србије 

 

Vreme poslednje izmene: 29.02.2020. 20:33

Vrbas – Vrbas (Feketić)

Detalji:

Do 22.03.2020.godine, u periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na proširenju kolovoza na delu državnog puta I B reda broj 15, deonica petlja Vrbas – Vrbas (Feketić). U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 29.02.2020. 15:35

Batajnica - Dobanovci

Detalji:

U toku su radovi na sanaciji državnog puta II B reda broj 319, na deonici Batajnica – Dobanovci, deonica dužine 300 metara, između crkve Svetog Jovana i pruge u Batajnici (Šangajska ulica), zbog kojih se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 29.02.2020. 15:35

Radovi na mostu Beška, u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda

Detalji:

Оd 03. do 06.03.2020. godine u vremenu od od 07,00 do 17,00 časova predviđeni su radovi na čišćenju i redovnom održavanju dilatacija na mostu Beška, na deonici između petlje Kovilj i petlje Beška u smeru ka Novom Sadu (drž. putu IA reda br 1.). Saobraćaj će se u zavisnosti od dinamike radova odvijati naizmenično: u jednoj fazi biće preusmeren na voznu i zaustavnu saobraćajnu traku, dok će u drugoj biti otvorena samo preticajna traka.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 29.02.2020. 14:35

Radovi na deonici granični prelaz Batrovci – Kuzmin 1, u zoni benzinske stanice Nis Petrol

Detalji:

U periodu od 02.03.2020. do 15.03.2020. godine na snazi biti izmena režima saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci - Kuzmin 1, iz smera Beograda ka graničnom prelazu Batrovci, u zoni benzinske stanice Nis Petrol. U zoni radova saobraćaj će se na levom poluprofilu auto-puta odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.

Izvor:

JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 29.02.2020. 12:02

II A-195 Bele Zemlje -Ljubiš - Jasenovo (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu IIA 195, Bele Zemlje - Ljubiš - Jasenovo, na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 28.02.2020. 18:46

Radovi na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja Vrčin - petlja Lasta

Detalji:

Od petka 28.02.2020. do 05.03.2020. godine, u periodu od 22.00 do 06.00 časova, izvodiće se radovi na čišćenju i pranju ivičnjaka u krajnjoj levoj (preticajnoj) saobraćajnoj traci, na državnom putu I A reda broj 1, na deonici petlja ,,Vrčin“ – petlja ,,Lasta“, u oba smera. Radovi će se izvoditi u pokretu a saobraćaj će se odvijati srednjom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 28.02.2020. 14:31

Radovi na putu I B reda broj 33, Ralja- Mala Krsna

Detalji:

Od 28.02.2020. do 15.03.2020.godine, izvodiće se radovi na zameni dilatacija na nadvožnjaku Mala Krsna, na državnom putu I B reda broj 33, na deonici Ralja – Mala Krsna. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, uz pomoć semafora. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvor: JP Putevi Srbije

 

 

Vreme poslednje izmene: 28.02.2020. 11:57

Gadžin Han - Bonjince, radovi na sanaciji klizišta

Detalji:

Do 31.03.2020. godine, na delu državnog puta II A reda broj 224, deonica Gadžin Han – Bonjince, podužavaju radovi na sanaciji klizišta, saobraćaj je preusmeren na staru trasu državnog puta Gadžin Han – Babušnica.Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.

Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 28.02.2020. 11:48

II A-200   Prijepolje - Manastir Mileševa

Detalji:

Na ovoj deonici na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 28.02.2020. 09:45

I B-29   državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje 1ZKŠ

Detalji:

Na ovoj deonici na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 28.02.2020. 09:41

I B-28   Kneževići - Kremna - gr.prelaz Kotroman (1ZKŠ)

Detalji:

Zabrana za kamione sa prikolicom i šleperena na putu Kneževići - Kremna - dr.granica sa BiH (gr.prelaz Kotroman) JP Putevi Srbije.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 28.02.2020. 09:40

I B-23 Užice -Čajetina-Nova Varoš-Prijepolje -Granica sa CG (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu Užice -Čajetina -Nova Varoš -Prijepolje -dr. granica sa CG (gr. prelaz Gostun) na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 28.02.2020. 09:36

Radovi na deonici granični prelaz Batrovci – Kuzmin 1,  u zoni benzinske stanice Šel

Detalji:

Od subote 29.02.2020. do 15.03.2020. godine, zbog radova na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci - Kuzmin 1, iz smera graničnog prelaza Batrovci ka Beogradu, u zoni benzinske pumpe Šel, saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levom poluprofilu auto- puta. Tokom radova neće raditi benzinska stanica Šel.

Izvor: JP "Putevi Srbije"
 

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 15:47

II B-472 Gokčanica 1Odr

Detalji:

Na ovoj deonici na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 09:10

Kraljevo - Novi Pazar, mogući odroni 1Odr

Detalji:

Učestali odroni na deonici Kraljevo-Raška-Novi Pazar na drž. putu IB-15. Neophodna oprezna i sporija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 09:08

II A-198   Raška - Kuti - Granica PZP Novi Pazar/Ivanjica 1Odr

Detalji:

Na ovoj deonici na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 09:07

II A-197   Buk - Međurečje - Kumanica 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 09:03

II A br 161 Borsko jezero - Žagubica 1ODR

Detalji:

Na ovoj deonici mogući su odroni.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 09:03

II A-141 Banjani-Ub-Koceljeva-Šabačka Kamenica-Donje Crniljevo-Osečina-Pecka (ZKŠ)

Detalji:

Zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere.

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 07:55

I B - 27 Loznica - Osečina - Valjevo zabrana za teretnjake (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu IB-27 Loznica - Valjevo, preko Kameničkog brda i Osečine, zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 07:52

II b -338 Valjevo - Lelić - Povlenska kosa - Mravinci, zabrana za teretnjake (1ZKŠ)

Detalji:

Na ovoj deonici na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 07:47

II A 210 - Zabrana za teretnjake, Jošanička Banja -Kopaonik (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu II A 210 (regionalni put R-218 a) Jošanička Banja -Kopaonik na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 07:46

II A 210 - Zabrana za teretnjake, Rudnica - Kopaonik (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu IIA 210, Rudnica-Kopaonik na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 07:46

Preusmeravanje teških teretnih vozila sa GP Šid

Detalji:

Do 20.05.2020. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji državnog puta II A reda broj 120, na deonici granični prelaz Šid – Šid. Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz primenu semafora ili ručnim regulisanjem. U periodu izvođenja radova, iz pravca Šida ka GP Šid teška teretna vozila sa robom, preusmeravaće se na GP Batrovci, a teška teretna vozila bez robe na granične prelaze Sot i Ljuba. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 26.02.2020. 17:01

Radovi na Izgradnji nove NR Brestovac

Detalji:

Od utorka 25.02.2020. godine, od 10.00 časova, na auto-puta Niš-Leskovac (drž. puta I A reda broj 1.) na delu kod petlje „ Brestovac“ doći do izmene u odvijanju saobraćaja na regionalim putevima Brestovac-Bojnik (drž put II A reda br. 225) i Brestovac – Brejanovce (drž put II A reda br.158). Zbog rušenja stare i izgradnji bočne naplatne stanice za saobraćaj će biti zatvorena petlja „Brestovac“. Alternativni putni pravac za sve kategorije vozila iz pravca Niša ka Leskovcu, kao i iz smera Leskovca ka Nišu je petlja „Doljevac“.
Planirani rok završetka radova je 20.03.2020. godine.
Izvor JP PUtevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 25.02.2020. 14:04

GP UVAC - između Srbije (Priboj) i BIH (Rudo-Višegrad)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: 1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP SRPSKA CRNJA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: 1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Na TERETNIM terminalima: 1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP KLADOVO I

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: Na PUTNIČKIM terminalima: 1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta. Na TERETNIM terminalima su: 1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP JABUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: 1. Izlaz iz Srbije ka Crnoj Gori oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju iz pravca Crne Gore oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Moguće su promene iz časa u čas. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP VRŠKA ČUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:

1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.

2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz teretnih vozila i robe koja ne zahteva fito-sanitarnu inspekciju.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije R. Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP RABE (Srbija - Mađarska)

Detalji:

Trenutna zadržavanja pri prelasku granice na našim GP: 1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj oko 30 min. 2. Na ulazu u Srbiju iz Mađarske do 30 minuta. Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Ovaj GP je namenjen isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Radno vreme GP Rabe od 07 do 19 h. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP ĐALA (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice: 1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj oko 30 minuta. 2. Na ulazu u Srbiju iz Mađarske oko 30 minuta. Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Radno vreme GP Đala je od 07-19č, svakog dana,isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP LJUBA

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP: 1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Za teretna vozila: 1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP PROHOR PČINJSKI (Srbija - Severna Makedonija) R-238 (veza sa R-125)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije ka MAKEDONIJI oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju iz pravca MAKEDONIJE do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP NEŠTIN

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP NAKOVO

Detalji:

Trenutna zadržavanja pri prelasku granice na našim GP: 1. Izlaz iz Srbije ka Rumuniji oko 30 minuta. 2. Na ulazu u Srbiju iz Rumunije oko 30 minuta. Radno vreme GP Nakovo je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:34

GP JAŠA TOMIĆ

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka Rumuniji oko 30 minuta.
2. Na ulazu u Srbiju iz Rumunije oko 30 minuta.
Radno vreme GP Jaša Tomić je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:34

GP STREZIMIROVCI (Srbija-Bugarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka BUGARSKOJ do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju iz BUGARSKE do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:34

Radovi na delu auto-puta, deonica petlja Novi Sad –Beograd (petlja Ostružnica)

Detalji:

Оd ponedeljka 24.02.2020. godine do 20.03.2020. godine, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, svakog dana sem nedelje, izvodiće se radovi na redovnom održavanju kišne kanalizacije na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici od petlje Novi Sad do petlje Ostružnica. Radovi će se izvoditi u krajnjoj desnoj (zaustavnoj) saobraćajnoj traci, smer Novi Sad-Ostružnica, i ona će biti privremeno zatvorena za saobraćaj u dužini do 500 metara. Saobraćaj će se za vreme izvođenja radova odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 17:48

Radovi na državnom putu I A reda broj 3, deonica granični prelaz Batrovci – Kuzmin 1, u blizini petl

Detalji:

Od 14.02.2020. godine na snazi će biti izmena režima saobraćaja, u okviru izvođenja radova na rehabilitaciji puta i unapređenju bezbednosti saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci - Kuzmin 1, u smeru od graničnog prelaza Batrovci ka Beogradu, u blizini petlje „Adaševci“.
Radovi će se izvoditi u delu vozne saobraćajne trake, a saobraćaj u pravcu Beograda odvijaće se u preticajnoj traci.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 13:20

1NR Adaševci- Morović

Detalji:

Na naplatnoj stanici Adaševci-Morović, nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 11:24

Čeona naplatna rampa ŠID

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Šid, na auto-putu Beograd - Šid, na naplati putarine NEMA ZADRŽAVANJA. ENP - Dopuna

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 11:20

1NR Novi Sad - Jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Novi Sad-jug  - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:16

1NR Predejane

Detalji:

Na naplatnoj stanici Predejane, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR Merošina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Merošina, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR NIŠ- jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Niš-jug, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR Vladičin Han

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vladičin Han, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR Grdelica

Detalji:

Na naplatnoj stanici Grdelica, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:14

II A 211 - Zabrana za teretnjake Granica PZP Kruševac/Novi Pazar - Kopaonik

Detalji:

Zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere na putu II A reda broj 211, Granica PZP Kruševac/Novi Pazar - Kopaonik.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 20.02.2020. 20:49

Radovi na deonici granični prelaz Batrovci- Kuzmin 1, u zoni između petlje Adaševci i čeone NR Šid

Detalji:

Od  21.02.2020. godine,  u okviru izvođenja radova na rehabilitaciji puta i unapređenju bezbednosti saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci - Kuzmin 1, iz smera Beograda ka graničnom prelazu Batrovci, u zoni između petlje Adaševci i čeone naplatne stanice Šid. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu autoputa u zoni između petlje Adaševci i čeone naplatne stanice Šid. Tokom izvođenja radova naplatna stanica Adaševci neće biti u funkciji za uključenje prema Zagrebu. Sva vozila koja iz Šida idu prema graničnom prelazu Batrovci ili Zagrebu upućuju se na alternativne pravce tj.na Obilaznicu Šid-Kuzmin.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 19.02.2020. 16:44

Radovi na drž.putu I B reda br 13, Pančevački put-petlja Kovilovo

Detalji:

Od 19.02. do 20.03.2020. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 15:00h, izvodiće se radovi na stubovima javne rasvete na državnom putu I B reda broj 13, na deonici od Pančevačkog puta („Politika - štamparija“) do petlje Kovilovo. Radovi će se izvoditi u razdelnom pojasu i u toku izvođenja radova na kraćoj deonici biće zauzeta kranja leva saobraćajna traka, dok će se saobraćaj nesmetano odvijati u srednjoj i krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci.
Izvor
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 18:14

Pančevački most, radovi

Detalji:

Od 19.02. do 04.03.2020. godine, u periodu od 09:30 do 14:30h, izvodiće se radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde na Pančevačkom mostu, državni put I B reda broj 47, smer Beograd – Pančevo, u desnoj saobraćajnoj traci. U toku radova saobraćaj će se odvijati levom slobodnom trakom.
Izvor
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 17:53

Srbobran - Vrbas

Detalji:

Od 30.12.2019. na delu državnog puta I B reda broj 15, od petlje „Vrbas“ do ulaza u Srbobran, nakon obustave saobraćaja zbog izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati neometano. U narednom periodu, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali izvodiće se radovi na gradilištu uz primenu semaforske signalizacije gde će se saobraćaj naizmenično propuštati.
Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 08:37

M-23 Kragujevac-Topola preko Svetinje (ZKŠ)

Detalji:

Zabranjen saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere.

 

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 08:29

Pančevo-Ečka - zabrana saobraćaja za teretna vozila

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 130, deonica Pančevo-Ečka, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 t. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 07:56

Izmena režima saobraćaja na drž.putu I A reda broj 3, u zoni mosta na reci Bosut

Detalji:

Od 09.12.2019. godine zbog izvođenja radova na rehabilitaciji puta i unapređenja bezbednosti saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci – Kuzmin, posle naplatne stanice Šid, u zoni mosta na reci Bosut došlo je do izmene odvijanju saobraćaja. U toku radova, u smeru Beograd – Batrovci, saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu auto-puta, u dužini od 1,5km.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 06:07

I B 30 Buk - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar , odron 1ODR

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:38

I B-30   Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar - Studenica - Ušće

Detalji:

Mogući odroni! Savetujemo dodatan oprez!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:36

I B 30 Ivanjica-Buk, odron 1ODR

Detalji:

Naizmenično se vozila propuštaju na deonici Ivanjica-Buk usled odrona zemljišta.

 

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:35

I B-21   Granica PZP Požega/Ivanjica (Divljaka) - Ivanjica - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar (Javor)

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:34

I B-33 Granica PZP Požarevac/Zaječar(Majdanpek) - Negotin - dr. granica sa Bugarskom (gr. prelaz M

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:33

I B-29   Granica PZP Užice/Novi Pazar - Sjenica - Novi Pazar 1Odr

Detalji:

Mogući odroni! Dodatna opreznost na putu!

 

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:26

II A-221   Knjaževac - Kalna - Jalovik 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:21

II A-222   Kalna - Jabučko ravnište 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:21

NR Bujanovac - radovi na izgradnji naplatne stanice

Detalji:

Zbog radova na izgradnji naplatnih stanica u sklopu autoputu E/75 Niš-Preševo, od subote 15. juna privremeno će biti zatvorene petlje Doljevac selo i Bujanovac sever.Radovi će biti obeleženi odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 10:18

II A-210   Kopaonik - Rudnica 1Odr

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:49

II A-218   Boljevac - Sokobanja - Vrelo 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:48

II A-217   Granica J1/I3 - Sokobanja - Knjaževac 1Odr

Detalji:

Povećana opreznost od odrona na putu!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:47

I B-35 Vratarnica - Knjaževac - Svrljig (Popšica) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:47

II B 396 Porečki most -Brza Palanka 1Odr

Detalji:

Mogući odroni! Vozite pažljivo!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:46

II A-161   Žagubica - Borsko jezero 1Odr

Detalji:

 

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:46

II A-165   Porečki most - Klokočevac Miloševa Kula - Zagrađe - Rgotina - Vražogrnac 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:46

II A-207   Jošanička Banja - Granica PZP Novi Pazar/Kruševac (Dren) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:45

IIA-194 Prilike-Katići, odron 1Odr

Detalji:

Naizmenično se vozila propuštaju na deonici Prilike -Katići usled odrona zemljišta.

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:44

II А-180   Granica PZP, Čačak/Ivanjica - Ivanjica 1Odr

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:44

II A-203   Dojeviće - Pazarište - Tutin - Mehov krš 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:40

I B-36   Paraćin - Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:40

I B-34   Granica PZP Požarevac/Zaječar (Golubac) - Donji Milanovac - Porečki most - veza sa državnim

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:40

I B-33   Granica PZP Požarevac/Zaječar (Majdanpek) - Negotin - dr.granica sa Bugarskom 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:40

I B-32   Ribariće - administrativna linija AP Kosovo i Metohija (Brnjak) 1odr

Detalji:

Mogući ODRONI!

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:36

I B-22   Granica PZP Čačak/Novi Pazar (Adrani) - Kraljevo - Raška - Novi Pazar - Ribariće - državna

Detalji:

Opasnost od odrona! Savetujemo veću opreznost.

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:35

II B-409   veza sa državni putem II A 197 - Kumanica - Gleđica (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu Kumanica - Gleđica na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:31

II A-198   Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar - Odvraćenica - Preko Brdo 1ZKŠ

Detalji:

Zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:31

II A-197   Granica PZP Čačak/Ivanjica (Dubac) - Ivanjica (Kaona) 1Odr

Detalji:

Mogući odroni! Vozite oprezno!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:31

II A-199 Novi Pazar - Deževa - Odvraćenica (1ZKŠ)

Detalji:

Zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:30

1NR Pojate

Detalji:

Na naplatnoj stanici Pojate - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Paraćin

Detalji:

Na naplatnoj stanici Paraćin - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Ćuprija

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ćuprija - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Jagodina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Jagodina - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Zmajevo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Zmajevo - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Feketić

Detalji:

Na naplatnoj stanici Feketić - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Batočina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Batočina - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Bačka Topola

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bačka Topola - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Inđija

Detalji:

Na naplatnoj stanici Inđija - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Kolari

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kolari - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Požarevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Požarevac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Takovo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Takovo - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Novi Sad - Sever

Detalji:

Na naplatnoj stanici Novi Sad - Sever - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Brestovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Brestovac, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - Nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Smederevo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Smederevo - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Izvor
JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Velika Plana

Detalji:

Na naplatnoj stanici Velika Plana - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Umčari

Detalji:

Na naplatnoj stanici Umčari - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Preševo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Preševo - nema zadržavanja.
ENP dopuna.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Mali Požarevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Mali Požarevac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Kovilj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kovilj, na auto-putu Beograd-Novi Sad, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Maradik

Detalji:

Na naplatnoj stanici Maradik, na auto-putu Beograd-Novi Sad, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"
 

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Doljevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici DOLJEVAC, na auto-putu E-75 za naplatu putarine, smer Leskovac-Beograd, za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
Učesnici u saobraćaju će putem portala na autoputevima biti redovno obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Iz pravca Beograda ka Leskovcu nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.

Od petka 14.02.2020. godine u 12:00 časova za saobraćaj biti puštena petlja „Doljevac“ i  naplatna stanica „Doljevac“ će početi sa radom u zatvorenom sistemu naplate putarine.
Izvor: JP Putevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Šimanovci na E-70

Detalji:

Na naplatnoj stanici Šmanovci, na auto-putu E-70 za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja
U smeru ka Šidu - Nema zadržavanja
ENP - Dopuna Učesnici u saobraćaju će putem portala na auto-putevima redovno obaveštavaju o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Subotica - Jug

Detalji:

Na čDržavljanima Srbije nije dozvoljen ulazak, osim licima koja imaju regulisan boravak. Tranzit je moguć, uz prethodnu...

Ulazak u Mađarsku u privatne svrhe je moguć samo na osnovu dobijene saglasnosti od mađarske policije.Državljani Srbije&n...

Ova mera se može skratiti na sedam dana ako lice o svom trošku uradi test po ulasku u Hrvatsku i isti bude negati...

Sve vesti »

 
CargoAgent.net - BERZA TERETA I TRANSPORTA


Cargoagent.net je internet berza tereta i kamiona koja predlaže usluge transporta i špedicije za firme iz Srbije, Balkana i cele Evrope. Naša berza prevoza predlaže menadžerima transportnih, špediterskih i trgovinskih preduzeća da obavljaju svoje poslove brže, lakše i efikasnije.

Kategorija firme: Transportna firma / Autoprevoznik
Grad: Ivanjica,
Država:RS - SrbijaKategorija firme: Transportna firma / Autoprevoznik
Grad: Užice,
Država:RS - Srbija


CargoAgent.NET Za kontakt:
tel/fax: +381 11 414 6410
Informacija i slanje dokumenata
mob: +359 888 366 366
Informacija i pomoć

Facebook: Cargoagent Net
Google+: CargoAgent.Net
Ponedeljak - Petak (08:00 - 17:00)

Copyright (c) 2007-2013 Cargoagent.NET