TRANSPORTNE VESTI 1GP VATIN

1GP VATIN

1gp vatin

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na putničkim terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.

 

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:43

1GP KALUĐEROVO

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz putmničkih vozila i praznih teretnih vozila. Radno vreme GP" Kaluđerovo" je od 00-24h. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:43

1GP BAJMOK (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj zadržavanja su 30 min
2. Ulaz u Srbiju iz pravca Mađarske zadržavanja su oko 30 min.
Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni.
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!
Radno vreme GP Bajmok je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:43

1GP BATROVCI sa Hrvatske strane GP BAJAKOVO Lipovac, na AP E70

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - višesatno zadržavanje.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:43

1GP SREMSKA RAČA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Zadržavanja na graničnim prelazima su promenljiva i relativna.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:43

1GP ŠPILJANI Srbija Crna Gora E65 E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 min.
2.Ulaz u Srbiju - do 30 min.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:43

1GP GOSTUN Srbija Crna Gora

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:43

1GP KELEBIJA Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije  do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - 180 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:43

1GP PREŠEVO Srbija - Severna Makedonija AP E 75 M1

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:43

1GP GRADINA Dimitrovgrad Srbija Bugarska AP E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Na izlazu iz Srbije do 30 min.
2. Ulaz u Srbiju do 30 min.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 60 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Zbog pojačane kontrole od strane bugarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Bugarske, zbog čega su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Izvor
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:43

1GP BAČKI BREG Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na ovom graničnom prelazu nema teretnog terminala, pa ovaj granični prelaz mogu da koriste samo putnička vozila i autobusi.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor,
Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:42

1GP HORGOŠ Srbija Mađarska AP A1, E75

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: 
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, do 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 180 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:42

1GP ŠID sa hrvatske strane GP Tovarnik

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i dalje su zadržavanja višesatna, ali su sada nešto kraća u odnosu na predhodne dane kada su zbog usporenog rada hrvatskih pograničnih vlasti čekanja bila mnogo duža. Razlog za zadržavanja tokom vikenda može biti i uobičajena vikend zabrana tranzita na teritoriji Mađarske, koja počinje u subotu 22 časa, a završava se u nedelju u 22 časa, kao i vikend zabrana na pojedim putevima u Hrvatskoj, a čija je primena počela od 01.04. Ujedno podsećamo da postavljanje „lokatora“, elektronskog sistema za praćenje tovara ni nakoji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rada carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 07:42

I B-36   Paraćin - Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 06:59

II B-409   veza sa državni putem 197 - Kumanica - Gleđica 1Odr

Detalji:

Opasnost od odrona!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 11.03.2020. 19:06

II A-198 Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar - Odvraćenica - Preko Brdo 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 11.03.2020. 19:05

II A-197   Preko Brdo - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar

Detalji:

Opasnost od odrona!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 11.03.2020. 19:02

I B-35   Vratarnica - Knjaževac - Svrljig (Popšica) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 11.03.2020. 19:02

II A-165 Zaječar - Zvezdan (ZKŠ)

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 11.03.2020. 18:57

IB br 37 Selište-Bor-Zaječar 1ODR

Detalji:

Mogući su odroni na putu!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 11.03.2020. 18:54

I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Vratarnica

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 11.03.2020. 18:54

Pančevo, radovi u Prvomajskoj ulici

Detalji:

Do 06.04.2020. godine, izvodiće se radovi na pojačanom održavanju desne kolovozne trake, na državnom putu I B reda broj 10, Prvomajska ulica u Pančevu, od raskrsnice sa ulicom Bore Stankovića do raskrsnice sa ulicom Žarka Zrenjanina. U zoni radova saobraćaj je preusmeren u levu kolovoznu traku.

Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 11.03.2020. 18:03

NR Bujanovac - radovi na izgradnji naplatne stanice

Detalji:

Zbog radova na izgradnji naplatnih stanica u sklopu autoputu E/75 Niš-Preševo, od subote 15. juna privremeno će biti zatvorena petlja Bujanovac sever.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 11.03.2020. 14:26

Radovi na državnom putu I A reda broj 1, most Gazela

Detalji:

U subotu 14.03.2020. godine u vremenskom periodu od 06.30 do 08.30. časova, izvodiće se radovi na skidanju elemenata novogodišnje dekoracije, na državnom putu I A reda broj 1, na deonici most Gazela, od nadvožnjaka kneza Miloša do aerodroma "Nikola Tesla". Radovi će se izvoditi u pokretu i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor: JP"Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 10.03.2020. 19:08

Vrdnik - Irig - produžetak radova

Detalji:

Produžavaju se radovi do 15.03.2020.godine na sanaciji kolovozne konstrukcije na deonici Vrdnik – Irig , na državnom putu II B reda broj 313, svakog dana od 07.00 do 16.00časova. U toku izvodjenja radova povremeno dolazi do naizmeničnog propuštanja vozila (ali ne svakog dana).
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 10.03.2020. 14:32

Radovi na državnom putu I A reda broj 1, deonica Novi Sad – Beograd, petlja „Centar“ – naplata „Jug“

Detalji:

Od 10.03.2020. do 14.03.2020. godine,  u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00. časova, izvodiće se radovi na denivelisanoj bankini, na državnom putu I A reda broj 1, na deonici Novi Sad - Beograd, petlja „Centar“ – naplata „Jug“. U zoni radova saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 10.03.2020. 14:28

Petlja "Vrbas" - Srbobran

Detalji:

 Od 11.03.2020. do 13.03.2020. godine,  izvodiće se radovi na asfaltiranju na državnom putu I B reda broj 15, na deonici Vrbas  – Srbobran,  na petlji „Vrbas“, i to sledećom dinamikom:
-11.03.2020. godine saobraćaj će se na petlji „Vrbas“ odvijati naizmeničnim propuštanjem uz primenu semaforske signalizacije, bez potpune obustave saobraćaja;
-12.03.2020. godine, u vremenskom periodu od 09.00 do 13.00 časova, zbog asfaltiranja u zoni naplatne stanice kod petlje „Vrbas“, smer Beograd – Subotica, biće zatvoreno isključenje sa auto-puta za sva vozila koja se kreću iz pravca Beograda. Alternativni putni pravac je petlja „Sirig“.
-13.03.2020. godine, u vremenskom periodu od 09.00 do 13.00 časova,  zbog asfaltiranja u zoni naplatne stanice kod petlje „Vrbas“, smer Subotica – Beograd, biće zatvoreno isključenje sa auto-puta za sva vozila koja se kreću iz pravca Subotice. Alternativni putni pravac je petlja „Feketić“.
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 10.03.2020. 11:33

Pakovraće - Užice, radovi

Detalji:

Do 30.06.2020. godine izvodiće se radovi na pojačanom održavanju na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Pakovraće (Markovica) – Užice. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 18:19

II B-403 Kaluđerske Bare - Mitrovac - Zaovine 1ZO

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 15:31

II A-197   Duga Poljana - Rasno - Karajukića Bunari - Ugao - državna granica sa CG, 1Zo

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm, obavezna upotreba zimske opreme.

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 15:30

II A-201   Sjenica - Krajnoviće - Bare - Vrbnica - državna granica sa CG 1ZO

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5cm, obavezna upotreba zimske opreme.

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 15:29

II A-205   Tutin - Godovo - državna granica sa CG (granični prelaz Vuča) 1ZO

Detalji:

Obavezna zimska oprema, kolovoz je vlažan, snega ima do 5cm.

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 15:29

II A-198   Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar - Odvraćenica - Preko Brdo 1ZKŠ

Detalji:

Zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 13:56

II A-199 Novi Pazar - Deževa - Odvraćenica (1ZKŠ)

Detalji:

Zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 13:56

Blace - Beloljin, obustava saobraćaja zbog radova

Detalji:

Od 11.03.2020. godine do 31.03.2020. godine predviđeno je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na održavanju kolovoza i ugradnji završnog sloja asfalta na državnom putu Beloljin-Blace ( drž. putu IB reda broj 38). Alternativni putni pravaci:
Iz pravca Blaca predviđen je drž. put II/A reda broj 214 ka Kuršumliji, dok je iz pravca Beloljina određen opštinski put: Tulare – Suvi Do – Stubal – Blace. Radovi su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor JP Putevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 13:02

Beograd - Obrenovac, kod isključenja za Takova

Detalji:

Od 09.03.2020. godine do 16.03.2020. godine, zbog radova na sanaciji klizišta u zaustavnoj saobraćajnoj traci na auto-putu IA reda br. 2, kod mesta Takovo, u smeru od Beograda ka Čačku, saobraćaj će se odvija nesmetano voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Radovi su obeleženi odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i opremu i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Izvor JP PUtevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 12:33

II A-197 Granica PZP Čačak/ Ivanjica(Dubac) - Ivanjica(Kaona)

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:44

I B-32   Brana Gazivode - Zubin Potok - Zupče - Uljare - Kosovska Mitrovica (Zvečan) -   Lučka Reka

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:41

IIA-194 Prilike-Katići- Granica PZP Ivanjica/Užice(Jasenovo), odron 1Odr

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:40

II А-180   Granica PZP, Čačak/Ivanjica - Ivanjica 1Odr

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:38

I B 30 Ivanjica-Buk, odron 1ODR

Detalji:

Naizmenično se vozila propuštaju na deonici Ivanjica-Buk usled odrona zemljišta.

 

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:34

I B-28   Kneževići - Kremna - dr.granica sa BiH (granični prelaz Kotroman) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:33

Deonica Topola-Rudnik- Zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola-Rudnik, završeni su radovi na periodičnom održavanju ali je na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t.

Izvor: JP"Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:03

Deonica Donja Šatornja-Rudnik-Zabrana saobraćaja za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 t

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 152, na deonici Donja Šatornja – Rudnik kod Jermenovaca, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t.

Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:03

II A-197   Preko Brdo - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar 1ZKŠ

Detalji:

Zbog snega i leda na kolovozu, zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna je zimska oprema.

 

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 07:42

Deonica Surčin-Obrenovac, petlja "Surčin"- izmena režima saobraćaja

Detalji:

Dana 06.03.2020.godine, na delu državnog puta I A reda broj 2, u smeru Obrenovac -  Surčin, kod petlje  „Surčin“, zbog oštećenja dilatacije u voznoj saobraćajnoj traci, saobraćaj će biti preusmeren u preticajnu saobraćajnu traku i odvija se usporeno.

Izvor: JP"Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 06.03.2020. 12:51

Radovi na deonici Halovo-Veliki Izvor

Detalji:

Od ponedeljka 09.03.2020. do 16.04.2020.godine u vremenskom periodu od 07.00 do 15.00 časova, na deonici Halovo – Veliki Izvor, na državnom putu II A reda broj 169, izvodiće se radovi na izgradnji rigole i proširenju kolovoza, svakog dana osim nedelje u dužini od 2500 metara. U zoni radovavozila će se naizmenično propuštati, a nakon 15.00 časova saobraćaj  će se odvijati normalno.
Izvor: JP "Putevi Srbije"
 

 

Vreme poslednje izmene: 06.03.2020. 11:48

1NR Vladičin Han

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vladičin Han, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 06.03.2020. 09:24

1NR NIŠ- jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Niš-jug, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 06.03.2020. 09:03

Zatvorena petlja "Brestovac"

Detalji:

Od 25.02.2020. godine, od 10.00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica Niš – Leskovac, petlja „ Brestovac“ doći će do izmene režima saobraćaja, kao i na državnim putevima II A reda broj 225 i 158.
Izvodiće se radovi na rušenju stare privremene naplatne stanice i radovi na izgradnji nove bočne naplatne stanice sa svom potrebnom infrastrukturom, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena petlja „Brestovac“. Preporučeni alternativni putni pravac iz pravca Niša ka Leskovcu, kao i iz pravca Preševa ka Nišu je petlja „Doljevac“ za sve kategorije vozila.
Planirani rok završetka radova je 20.03.2020. godine.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 06.03.2020. 09:02

Radovi na delu auto-puta, deonica petlja Novi Sad –Beograd (petlja Ostružnica)

Detalji:

Оd ponedeljka 24.02.2020. godine do 20.03.2020. godine, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, svakog dana sem nedelje, izvodiće se radovi na redovnom održavanju kišne kanalizacije na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici od petlje Novi Sad do petlje Ostružnica. Radovi će se izvoditi u krajnjoj desnoj (zaustavnoj) saobraćajnoj traci, smer Novi Sad-Ostružnica, i ona će biti privremeno zatvorena za saobraćaj u dužini do 500 metara. Saobraćaj će se za vreme izvođenja radova odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.
Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

 

Vreme poslednje izmene: 06.03.2020. 08:22

I B-31   Sočanica - Zvečan - Rudnica - Kosovska Mitrovica (Dudin Krš)

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 18:41

I B 30 Buk - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar , odron 1ODR

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 18:37

Radovi na deonici granični prelaz Batrovci – Kuzmin 1,  u zoni benzinske stanice Šel

Detalji:

Od subote 29.02.2020. do 15.03.2020. godine, zbog radova na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci - Kuzmin 1, iz smera graničnog prelaza Batrovci ka Beogradu, u zoni benzinske pumpe Šel, saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levom poluprofilu auto- puta. Tokom radova neće raditi benzinska stanica Šel.

Izvor: JP "Putevi Srbije"
 

 

Vreme poslednje izmene: 04.03.2020. 13:28

Beograd - Obrenovac, mesto Duboko sanacija klizišta

Detalji:

Do 02.04.2020. godine izvodiće se radovi na sanaciji klizišta „Duboko“, na delu državnog puta I B reda broj 26, deonica Obrenovac – Beograd. U toku izvođenja radova vršiće se povremene obustave saobraćaja u trajanju od po 3 minuta u jednom smeru – zbog ulaska/izlaska građevinskih mašina. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

 

Vreme poslednje izmene: 02.03.2020. 13:30

Batajnica - Dobanovci

Detalji:

U toku su radovi na sanaciji državnog puta II B reda broj 319, na deonici Batajnica – Dobanovci, deonica dužine 300 metara, između crkve Svetog Jovana i pruge u Batajnici (Šangajska ulica), zbog kojih se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 29.02.2020. 15:35

Radovi na deonici granični prelaz Batrovci – Kuzmin 1, u zoni benzinske stanice Nis Petrol

Detalji:

U periodu od 02.03.2020. do 15.03.2020. godine na snazi biti izmena režima saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci - Kuzmin 1, iz smera Beograda ka graničnom prelazu Batrovci, u zoni benzinske stanice Nis Petrol. U zoni radova saobraćaj će se na levom poluprofilu auto-puta odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.

Izvor:

JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 29.02.2020. 12:02

Radovi na putu I B reda broj 33, Ralja- Mala Krsna

Detalji:

Od 28.02.2020. do 15.03.2020.godine, izvodiće se radovi na zameni dilatacija na nadvožnjaku Mala Krsna, na državnom putu I B reda broj 33, na deonici Ralja – Mala Krsna. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, uz pomoć semafora. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvor: JP Putevi Srbije

 

 

Vreme poslednje izmene: 28.02.2020. 11:57

Gadžin Han - Bonjince, radovi na sanaciji klizišta

Detalji:

Do 31.03.2020. godine, na delu državnog puta II A reda broj 224, deonica Gadžin Han – Bonjince, podužavaju radovi na sanaciji klizišta, saobraćaj je preusmeren na staru trasu državnog puta Gadžin Han – Babušnica.Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.

Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 28.02.2020. 11:48

Kraljevo - Novi Pazar, mogući odroni 1Odr

Detalji:

Učestali odroni na deonici Kraljevo-Raška-Novi Pazar na drž. putu IB-15. Neophodna oprezna i sporija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 09:08

II A-197   Buk - Međurečje - Kumanica 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 09:03

II A br 161 Borsko jezero - Žagubica 1ODR

Detalji:

Na ovoj deonici mogući su odroni.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 09:03

II A 210 - Zabrana za teretnjake, Jošanička Banja -Kopaonik (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu II A 210 (regionalni put R-218 a) Jošanička Banja -Kopaonik na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 07:46

II A 210 - Zabrana za teretnjake, Rudnica - Kopaonik (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu IIA 210, Rudnica-Kopaonik na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 07:46

Preusmeravanje teških teretnih vozila sa GP Šid

Detalji:

Do 20.05.2020. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji državnog puta II A reda broj 120, na deonici granični prelaz Šid – Šid. Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz primenu semafora ili ručnim regulisanjem. U periodu izvođenja radova, iz pravca Šida ka GP Šid teška teretna vozila sa robom, preusmeravaće se na GP Batrovci, a teška teretna vozila bez robe na granične prelaze Sot i Ljuba. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 26.02.2020. 17:01

Radovi na Izgradnji nove NR Brestovac

Detalji:

Od utorka 25.02.2020. godine, od 10.00 časova, na auto-puta Niš-Leskovac (drž. puta I A reda broj 1.) na delu kod petlje „ Brestovac“ doći do izmene u odvijanju saobraćaja na regionalim putevima Brestovac-Bojnik (drž put II A reda br. 225) i Brestovac – Brejanovce (drž put II A reda br.158). Zbog rušenja stare i izgradnji bočne naplatne stanice za saobraćaj će biti zatvorena petlja „Brestovac“. Alternativni putni pravac za sve kategorije vozila iz pravca Niša ka Leskovcu, kao i iz smera Leskovca ka Nišu je petlja „Doljevac“.
Planirani rok završetka radova je 20.03.2020. godine.
Izvor JP PUtevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 25.02.2020. 14:04

GP UVAC - između Srbije (Priboj) i BIH (Rudo-Višegrad)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: 1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP SRPSKA CRNJA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: 1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Na TERETNIM terminalima: 1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP KLADOVO I

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: Na PUTNIČKIM terminalima: 1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta. Na TERETNIM terminalima su: 1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP JABUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: 1. Izlaz iz Srbije ka Crnoj Gori oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju iz pravca Crne Gore oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Moguće su promene iz časa u čas. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP VRŠKA ČUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:

1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.

2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz teretnih vozila i robe koja ne zahteva fito-sanitarnu inspekciju.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije R. Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:36

GP RABE (Srbija - Mađarska)

Detalji:

Trenutna zadržavanja pri prelasku granice na našim GP: 1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj oko 30 min. 2. Na ulazu u Srbiju iz Mađarske do 30 minuta. Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Ovaj GP je namenjen isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Radno vreme GP Rabe od 07 do 19 h. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU. Izvor Uprava granične policije RS

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP ĐALA (Srbija-Mađarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice: 1. Izlaz iz Srbije ka Mađarskoj oko 30 minuta. 2. Na ulazu u Srbiju iz Mađarske oko 30 minuta. Zbog pojačane kontrole od strane mađarskih vlasti moguća su duža zadržavanja na njihovim graničnim kontrolnim terminalima prilikom ulaska i izlaska iz Mađarske, zbog koje su zadržavanja često duža od zadržavanja na našim graničnim prelazima, a na koje vozači i putnici moraju biti spremni. Radno vreme GP Đala je od 07-19č, svakog dana,isključivo za PUTNIČKA VOZILA. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i madjarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP LJUBA

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP: 1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Za teretna vozila: 1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta. 2. Ulaz u Srbiju oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP PROHOR PČINJSKI (Srbija - Severna Makedonija) R-238 (veza sa R-125)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
1. Izlaz iz Srbije ka MAKEDONIJI oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju iz pravca MAKEDONIJE do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP NEŠTIN

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:35

GP NAKOVO

Detalji:

Trenutna zadržavanja pri prelasku granice na našim GP: 1. Izlaz iz Srbije ka Rumuniji oko 30 minuta. 2. Na ulazu u Srbiju iz Rumunije oko 30 minuta. Radno vreme GP Nakovo je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:34

GP JAŠA TOMIĆ

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka Rumuniji oko 30 minuta.
2. Na ulazu u Srbiju iz Rumunije oko 30 minuta.
Radno vreme GP Jaša Tomić je od 07-19č, svakog dana, isključivo za PUTNIČKA VOZILA.
Izvor UGP

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:34

GP STREZIMIROVCI (Srbija-Bugarska)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
1. Izlaz iz Srbije ka BUGARSKOJ do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju iz BUGARSKE do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

 

Vreme poslednje izmene: 24.02.2020. 05:34

1NR Adaševci- Morović

Detalji:

Na naplatnoj stanici Adaševci-Morović, nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 11:24

Čeona naplatna rampa ŠID

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Šid, na auto-putu Beograd - Šid, na naplati putarine NEMA ZADRŽAVANJA. ENP - Dopuna

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 11:20

1NR Novi Sad - Jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Novi Sad-jug  - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:16

1NR Predejane

Detalji:

Na naplatnoj stanici Predejane, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR Merošina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Merošina, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR Grdelica

Detalji:

Na naplatnoj stanici Grdelica, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:14

II A 211 - Zabrana za teretnjake Granica PZP Kruševac/Novi Pazar - Kopaonik

Detalji:

Zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere na putu II A reda broj 211, Granica PZP Kruševac/Novi Pazar - Kopaonik.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 20.02.2020. 20:49

Radovi na deonici granični prelaz Batrovci- Kuzmin 1, u zoni između petlje Adaševci i čeone NR Šid

Detalji:

Od  21.02.2020. godine,  u okviru izvođenja radova na rehabilitaciji puta i unapređenju bezbednosti saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci - Kuzmin 1, iz smera Beograda ka graničnom prelazu Batrovci, u zoni između petlje Adaševci i čeone naplatne stanice Šid. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu autoputa u zoni između petlje Adaševci i čeone naplatne stanice Šid. Tokom izvođenja radova naplatna stanica Adaševci neće biti u funkciji za uključenje prema Zagrebu. Sva vozila koja iz Šida idu prema graničnom prelazu Batrovci ili Zagrebu upućuju se na alternativne pravce tj.na Obilaznicu Šid-Kuzmin.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 19.02.2020. 16:44

Radovi na drž.putu I B reda br 13, Pančevački put-petlja Kovilovo

Detalji:

Od 19.02. do 20.03.2020. godine, u vremenskom periodu od 08:00 do 15:00h, izvodiće se radovi na stubovima javne rasvete na državnom putu I B reda broj 13, na deonici od Pančevačkog puta („Politika - štamparija“) do petlje Kovilovo. Radovi će se izvoditi u razdelnom pojasu i u toku izvođenja radova na kraćoj deonici biće zauzeta kranja leva saobraćajna traka, dok će se saobraćaj nesmetano odvijati u srednjoj i krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci.
Izvor
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 18:14

Pančevo-Ečka - zabrana saobraćaja za teretna vozila

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 130, deonica Pančevo-Ečka, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 t. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 07:56

Izmena režima saobraćaja na drž.putu I A reda broj 3, u zoni mosta na reci Bosut

Detalji:

Od 09.12.2019. godine zbog izvođenja radova na rehabilitaciji puta i unapređenja bezbednosti saobraćaja, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci – Kuzmin, posle naplatne stanice Šid, u zoni mosta na reci Bosut došlo je do izmene odvijanju saobraćaja. U toku radova, u smeru Beograd – Batrovci, saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu auto-puta, u dužini od 1,5km.
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 06:07

II A-221   Knjaževac - Kalna - Jalovik 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:21

II A-222   Kalna - Jabučko ravnište 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.02.2020. 07:21

II A-218   Boljevac - Sokobanja - Vrelo 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:48

II A-217   Granica J1/I3 - Sokobanja - Knjaževac 1Odr

Detalji:

Povećana opreznost od odrona na putu!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:47

II A-207   Jošanička Banja - Granica PZP Novi Pazar/Kruševac (Dren) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:45

I B-33   Granica PZP Požarevac/Zaječar (Majdanpek) - Negotin - dr.granica sa Bugarskom 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:40

I B-22   Granica PZP Čačak/Novi Pazar (Adrani) - Kraljevo - Raška - Novi Pazar - Ribariće - državna

Detalji:

Opasnost od odrona! Savetujemo veću opreznost.

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:35

II B-409   veza sa državni putem II A 197 - Kumanica - Gleđica (1ZKŠ)

Detalji:

Na putu Kumanica - Gleđica na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:31

II A-197   Granica PZP Čačak/Ivanjica (Dubac) - Ivanjica (Kaona) 1Odr

Detalji:

Mogući odroni! Vozite oprezno!

Izvor: JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:31

1NR Pojate

Detalji:

Na naplatnoj stanici Pojate - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Paraćin

Detalji:

Na naplatnoj stanici Paraćin - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Ćuprija

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ćuprija - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Jagodina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Jagodina - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Zmajevo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Zmajevo - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Feketić

Detalji:

Na naplatnoj stanici Feketić - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Batočina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Batočina - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Bačka Topola

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bačka Topola - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Inđija

Detalji:

Na naplatnoj stanici Inđija - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Kolari

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kolari - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Požarevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Požarevac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Takovo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Takovo - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Novi Sad - Sever

Detalji:

Na naplatnoj stanici Novi Sad - Sever - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Brestovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Brestovac, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - Nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja
Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Smederevo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Smederevo - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Izvor
JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Velika Plana

Detalji:

Na naplatnoj stanici Velika Plana - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Umčari

Detalji:

Na naplatnoj stanici Umčari - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Preševo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Preševo - nema zadržavanja.
ENP dopuna.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Mali Požarevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Mali Požarevac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Kovilj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kovilj, na auto-putu Beograd-Novi Sad, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Maradik

Detalji:

Na naplatnoj stanici Maradik, na auto-putu Beograd-Novi Sad, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"
 

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Doljevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici DOLJEVAC, na auto-putu E-75 za naplatu putarine, smer Leskovac-Beograd, za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
Učesnici u saobraćaju će putem portala na autoputevima biti redovno obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Iz pravca Beograda ka Leskovcu nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.

Od petka 14.02.2020. godine u 12:00 časova za saobraćaj biti puštena petlja „Doljevac“ i  naplatna stanica „Doljevac“ će početi sa radom u zatvorenom sistemu naplate putarine.
Izvor: JP Putevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Šimanovci na E-70

Detalji:

Na naplatnoj stanici Šmanovci, na auto-putu E-70 za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja
U smeru ka Šidu - Nema zadržavanja
ENP - Dopuna Učesnici u saobraćaju će putem portala na auto-putevima redovno obaveštavaju o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Subotica - Jug

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Subotica - Jug, na auto-putu Beograd-Novi Sad, za naplatu putarine:
U smeru ka Novom Sadu - nema zadržavanja.
U smeru ka Subotici - nema zadržavanja.
Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji. ENP - Dopuna Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Beograd, petlja Vrčin

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici VRČIN, na auto-putu Beograd-Niš, za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Vozači će putem portala na auto-putevima biti redovno obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama.
Apel iz sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije - pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Stara Pazova

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Stara Pazova, na auto-putu E-75 Beograd-Novi Sad, za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja.
U smeru ka Novom Sadu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:22

1NR Preljina

Detalji:

U smeru ka Obrenovcu - nema zadržavanja 
U smeru ka Čačku - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 15.02.2020. 05:18

Radovi na sanaciji mosta na državnom putu I B reda broj 22 deonica Raška - Novi Pazar

Detalji:

U toku su radovi na sanaciji mosta preko „Banjske reke“ na državnom putu I B reda broj 22, deonica Raška-Novi Pazar, (ulaz u Novi Pazar). U toku radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora, dok će doći i do povremenog obustavljanja saobraćaja na svim ulivnim i izlivnim saobraćajnicama ispod mosta. Alternativni putni pravci za vreme obustave ispod mosta biće obezbeđeni prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji prema Industrijskoj zoni kao i prema državnom putu II B reda broj 413 deonica prema Novopazarskoj Banji. Radovi će se izvoditi do 20.04.2020.godine i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 12.02.2020. 13:25

Staničenje - radovi na izgradnji Koridora 10

Detalji:

Na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu IIA reda broj 259, deonica Niš-Dimitrovgrad, kod mesta Staničenje, u okviru radova na izgradnji dela Koridora 10. zbog kojih je saobraćaj je preusmeren na levu kolovoznu traku polu auto-puta E-80. Izvor JP Putevi Srbbije

 

Vreme poslednje izmene: 11.02.2020. 08:33

1I B-40, Vladičin Han - Surdulica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci) 1ZO

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 07.02.2020. 13:38

Zimska oprema - Kopaonik 1ZO

Detalji:

Na prilazima Kopaoniku, na putevima u planinskim predelima obavezna je upotreba zimske opreme. Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima moguća je pojava poledice. Srećan put vam želi vaš AMSS!

 

Vreme poslednje izmene: 07.02.2020. 13:36

Radovi na državnom putu I B reda broj 10, Obilaznica oko Pančeva

Detalji:

Od 14.10.2019. godine, od 07:00h, izvodiće se radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 10, na Obilaznici oko Pančeva, u zoni nadvožnjaka (Luka Dunav), u smeru od Beograda ka Pančevu. U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati dvosmerno, jednom kolovoznom traku, u smeru od Pančeva ka Beogradu. Planirani rok završetka radova je 06.05.2020. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 07.02.2020. 12:41

II A 210 -, Rudnica - Kopaonik neprohodan put

Detalji:

Zbog jakog vetra i velikih snežnih nanosa obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila.
Izvor JP „Putevi Srbije“.

 

Vreme poslednje izmene: 06.02.2020. 08:08

Vladičin Han - Predejane (Caričin Potok) radovi na auto-putu

Detalji:

Na delu auto-puta između Vladičinog Hana i Predejana (Caričin Potok), u smeru ka Leskovcu (drž. puta I A reda broj 1) zbog oštećenih dilatacija saobraćaj se odvija samo preticajnom saobraćajnom trakom u dužini od 1 200 metara, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Saobraćaj se odvija na osnovu privremene saobraćajne signalizaciji.

Izvor: JP "Putevi Srbije" 

 

Vreme poslednje izmene: 05.02.2020. 12:03

II A -198, deonica Raška(Kuti)- Odvraćenica, u naselju Trnavska reka

Detalji:

Od 23.01.2020. godine do 31.03.2020. godine na snazi je  izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 198, deonica Raška (Кuti) – Odvraćenica, u naselju Trnavska Reka, zbog radova na izgradnji kanalizacije.
Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila pomoću svetlosne signalizacije.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.

Izvor: JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 04.02.2020. 09:24

I-B 21 Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar (Javor) - Sjenica 1ODR

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 02.02.2020. 18:59

II A-197 Čačak-Ivanjica(Dubac)-Ivanjica (Kaona) 1ZKŠ

Detalji:

Zbog snega i leda na kolovozu,na putu II A-197 zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna je zimska oprema. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 02.02.2020. 18:51

Bačka Palanka - saobraćaj za teretna motorna vozila

Detalji:

Od 30.01.2020. godine teška teretna vozila koja se kreću prema GP "Bačka Palanka" sa Republikom Hrvatskom, preusmeravaju se na obilaznicu oko Bačke Palanke. Saobraćajna traka koja od Bača vodi ka Bačkoj Palanci predviđena je za parking teških teretnih motornih vozila sa koje se dalje usmeravaju prema graničnom prelazu. Saobraćajna traka koja vodi od Bačke Palanke ka Novom Sadu namenjena je i za saobraćaj ka Baču. Saobraćaj će se na području Bačke Palanke, na magistralnom putu Bač - Bačka Palanka - Čelarevo, kao i na putevima Gajdobra - Bačka Palanka (drž.put II A br. 108) i Gajdobra - Čelarevo (drž.put II B br. 306) odvijati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Izvor: JP Putevi Srbije 

 

Vreme poslednje izmene: 29.01.2020. 18:46

Bela Zemlja, radovi

Detalji:

 Na deonici Кneževići-Bela Zemlja-Užice, Bela Zemlja izvodiće se radovi, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, u periodu od 08.00 do 15.00 časova.
Radovi se izvode pod saobraćajem, uz povremene obustave saobraćaja.
Za vreme trajanja obustave, alternativni putni pravac je lokalni put-Mačkat.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
 Izvor JP "Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 24.01.2020. 18:30

Ečka- Kovačka, preko mosta kod Tomaševca 1ZKŠ

Detalji:

Zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 12t.

Izvor:
JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 21.01.2020. 13:35

Prevoj Čestobrodica, opis puta

Detalji:

Prevoj Čestobrodica nalazi se na 600 m nadmorske visine, na putu Paraćin - Zaječar. Dužina prevoja je 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

 

Vreme poslednje izmene: 19.01.2020. 10:58

Sa Beogradske obilaznice iz pravca Bubanj potoka, na Ibarsku magistralu ka BG.

Detalji:

Vozači koji se iz pravca Bubanj potoka kreću obilaznicom ka Dobanovcima i žele da se uključe na Ibarsku magistralu u smeru ka Beogradu NE MOGU da koriste isključenje i petlju “Orlovača”. Za smer ka Beogradu iz prvaca Bubanj potoka treba koristiti kružni put. Izvor JP "Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 19.01.2020. 07:31

Jabuka-Opovo-Čenta, zabrana saobraćaja za teretna vozila

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 131, deonica Jabuka-Opovo-Čenta, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 t. Izvor JP Putevi Srbije

 

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:56

Horgoš - Subotica - Novi Sad - Beograd- 3 - zabrana za ter.mot.vozila drž.put IB reda br 100

Detalji:

Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

 

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:55

Put Ivanjica Duga Poljana preko Golije

Detalji:

Od IDržavljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko imaju regulisan boravak uz obavezan zdravstveni nadzor, 14-dnevnu samoi...

Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko imaju regulisan boravak uz obavezan zdravstveni nadzor, 14-dnevnu samoi...

Ova mera se može skratiti na sedam dana ako lice o svom trošku uradi test po ulasku u Hrvatsku i isti bude negati...

(Više informacija u putovanju u ovu zemlju možete pronaći na zvaničnoj stranici Ministarstva spoljnih poslova R.S...

Sve vesti »

 
CargoAgent.net - BERZA TERETA I TRANSPORTA


Cargoagent.net je internet berza tereta i kamiona koja predlaže usluge transporta i špedicije za firme iz Srbije, Balkana i cele Evrope. Naša berza prevoza predlaže menadžerima transportnih, špediterskih i trgovinskih preduzeća da obavljaju svoje poslove brže, lakše i efikasnije.

Kategorija firme: Transportna firma / Autoprevoznik
Grad: Užice,
Država:RS - SrbijaKategorija firme: Transportna firma / Autoprevoznik
Grad: Ivanjica,
Država:RS - Srbija


CargoAgent.NET Za kontakt:
tel/fax: +381 11 414 6410
Informacija i slanje dokumenata
mob: +359 888 366 366
Informacija i pomoć

Facebook: Cargoagent Net
Google+: CargoAgent.Net
Ponedeljak - Petak (08:00 - 17:00)

Copyright (c) 2007-2013 Cargoagent.NET